Centrum Badań Jakości bierze udział w planowaniu miedziowej przyszłości

W dniu 18 listopada w Polkowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacyjność w przemyśle miedziowym”

Tematem konferencji zorganizowanej w Uczelni Jana Wyżykowskiego, wspólnie z Centrum Badań Jakości było propagowanie innowacyjnych osiągnięć związanych z przemysłem miedziowym.

Uczestniczyli w niej, między innymi, przedstawiciele największych ośrodków uniwersyteckich w Polsce i branży przemysłowej. Zorganizowana w Polkowicach konferencja naukowa jest efektem współpracy Uczelni Jana Wyżykowskiego oraz spółki Centrum Badań Jakości. Wśród wielu tematów prelekcji pojawiły się między innymi:

„Numeryczny model hydrogeologiczny złóż miedzi KGHM Polska Miedź”
„Estimation of copper ore deposit parametres using geostatistical methods”
„Możliwości zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi i energią w kopalniach zagłębia miedziowego”

„Ocena dojrzałości organizacji w przemyśle miedziowym do wdrażania innowacyjnych rozwiązań z obszaru zarządzania wiedzą oraz weryfikacja  implementowanych narzędzi wspierających ten proces na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.”

Pan dr Tadeusz Kierzyk, rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego rozpoczął konferencję słowami ”Dzisiejsza konferencja jest owocem zacieśniania się współpracy z Polską Miedzią oraz spółkami z Grupy Kapitałowej Polska Miedź.”

Mówiąc o innowacyjności i przemyśle miedziowym, Prezes Zarządu Spółki Centrum Badań Jakości Pan dr Wacław Szetelnicki wymienił projekty związane z przemysłem 4.0 (program KGHM 4.0 to cztery filary: bezpieczeństwo, produkcja, zarządzanie i informacje oraz utrzymanie maszyn i urządzeń, aby umożliwić bezpieczną i efektywną eksploatację złóż miedzi). Dodał także, że to wszystko, co nam może dać nauka w powiązaniu z praktycznym zastosowaniem w przemyśle ma miejsce, a uczelnia tworzy przestrzeń, nie tylko jako zaplecze przyszłych kadr pracowników w oddziałach i spółkach KGHM, ale przede wszystkim jest to wymiana myśli, nowych spostrzeżeń, może nawet nowych technologii.

Warto wspomnieć, że wśród prelegentów pojawili się także pracownicy Spółki CBJ aby podzielić się wiedzą na temat:

„Radon w mieszkaniach naszego regionu – realne zagrożenie czy wyolbrzymiony problem?”
„Wykorzystywanie mobilnego laboratorium do oceny jakości środowiska naturalnego oraz możliwości jego zastosowania w pomiarach w podziemnych wyrobiskach górniczych kopalń KGM Polska Miedź S.A.”

Spotkanie wzbogaciła wystawa najnowszej aparatury badawczej wykorzystywanej w laboratoriach Centrum Badań Jakości oraz Mobilne Laboratorium Środowiskowe.