INNOWACYJNOŚĆ W PRZEMYŚLE MIEDZIOWYM – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – 18 listopada 2021 r.

INNOWACYJNOŚĆ W PRZEMYŚLE MIEDZIOWYM  Ogólnopolska Konferencja Naukowa 18 listopada 2021 r. organizowana przez Uczelnię Jana Wyżykowskiego oraz Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. pod patronatem Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. Marcina Chludzińskiego oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Krzysztofa Kubowa Miejsce konferencji: Uczelnia Jana Wyżykowskiego Polkowice, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice

Celem konferencji jest propagowanie innowacyjnych osiągnięć związanych z przemysłem miedziowym. Zagłębie Miedziowe jest miejscem dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz prac badawczych i projektowych związanych z rozwojem przemysłu miedziowego. Dostrzegając ich rangę oraz 25-letnią działalność Centrum Badań Jakości, Uczelnia Jana Wyżykowskiego oraz CBJ podjęli współpracę, w ramach której między innymi powstał pomysł zorganizowania interdyscyplinarnej konferencji naukowej.  Badania naukowe realizowane w ośrodkach akademickich na całym świecie pokazują, że współpraca na rzecz rozwoju regionu jest bardziej efektywna, gdy są w nie zaangażowane różnorodne środowiska, firmy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia.

Efektem końcowym konferencji będzie wydanie monografii w języku angielskim. Artykuły, które nie zostaną zakwalifikowane do monografii, ale uzyskają pozytywną ocenę recenzentów będą mogły zostać opublikowane w Zeszytach Naukowych Uczelni Jana Wyżykowskiego Studia z nauk technicznych.

Należy zaznaczyć, że udział w konferencji jest bezpłatny, jednak z uwagi na pandemię ilość miejsc została ograniczona do 60 uczestników. Uczestnikami konferencji mogą być osoby powiązane z nauką i przemysłem, których zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianą innowacyjnością.

Podstawowe informacje:

  1. Zgłoszenie udziału w konferencji (w formie elektronicznej lub drogą pocztową) na adres konferencja@ujw.pl lub Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice do dnia 10.11.2021 r.
  2. Treść abstraktu należy przesłać do dnia 10.11.2021 r. na adres poczty elektronicznej konferencja@ujw.pl
  3. Treść artykułów, w języku polskim lub angielskim, należy nadesłać do 30.11.2021 r.
  4. Najlepsze referaty, po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzenta staną się częścią monografii. Pozostałe z pozytywną oceną zostaną opublikowane w Zeszytach Nauk Technicznych Uczelni Jana Wyżykowskiego.
  5. Szczegółowe wymagania redakcyjne, dotyczące publikacji tekstów zostaną umieszczone na stronie internetowej konferencji www.konferencje.ujw.pl/cbj .
  6. Organizatorzy przewidują wystąpienia w formie referatów, sesji online (dla prelegentów zagranicznych) oraz sesji posterowych.
  7. Program konferencji wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi zostanie rozesłany zainteresowanym w formie komunikatu do dnia 10.11.2021 r. oraz umieszczony na stronie internetowej www.konferencje.ujw.pl/cbj .
  8. Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w konferencji oraz materiały konferencyjne.
  9. Korespondencję proszę kierować na adres:

Uczelnia Jana Wyżykowskiego ul. Skalników 6b,  59-101 Polkowice  z dopiskiem: Konferencja 2021
W sprawach naukowych prosimy o kontakt:

Dziekan Wydziału Zamiejscowego dr inż. Anna Wojciechowicz
e-mail: a.wojciechowicz@ujw.pl,  nr tel. 787436152

W sprawach organizacyjnych:

Biuro Rektora
e-mail: konferencja@ujw.pl, rektor@ujw.pl, tel. 76 746 53 58

Komitet Naukowy Konferencji

prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocławiu
dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
prof. dr hab. inż. Edward Radosiński, Politechnika Wrocławska, Wrocław
prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz
prof. dr. Bhuvan Unhelkar, University of South Florida, Stany Zjednoczone
prof. dr. Parag Amin, SIES College of Managment Studies, Mumbaj, Indie
prof. dr. Deepak Gupta, Maharaja Agrasen Institute of Technology, New Delhi, Indie
prof. dr. Nitul Dutta, Marwadi University, Rajkot Indie
phD Eng. Emil Pricop, Petroleum-Gas University of Ploiesti, Rumunia
prof. dr. Mihai Oproescu, University of Pitesti, Rumunia
prof. dr. Dmitry Zaitsev, Odessa State Environmental University, Ukraina
prof. dr. Julian Vasilev, University of Economics – Varna, Bułgaria
prof. dr. Marianna Zichar, University of Debrecen, Węgry
prof. dr Ehasan Mousavi Khaneghah, Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku, Azerbejdżan
prof. dr hab. inż. Artur Wilczyński, Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Polkowice
prof. dr hab. inż. Stanisław Piesiak, Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Polkowice
prof. dr hab. inż. Stanisław Downorowicz, Towarzystwo Kolsuntantów Polskich
prof. dr hab. inż. Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Polkowice
prof. dr hab. Adam F. Idziak, Uniwersytet Śląski, Katowice
dr Wacław Szetelnicki, Centrum Badań Jakości, Lubin
dr hab. Sławomir Pytel, Uniwersytet Śląski, Katowice
dr Tadeusz Kierzyk, Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Polkowice

Komitet Redakcyjny

dr Paweł Greń, Uczelnia Jana Wyżykowskiego
dr inż. Anna Wojciechowicz, Uczelnia Jana Wyżykowskiego
dr inż. Elżbieta Domin, Centrum Badań Jakości
mgr Marcin Przybyła, Centrum Badań Jakości

Komitet Organizacyjny

dr Jolanta Dmowska, Uczelnia Jana Wyżykowskiego
dr Miłosz Czopek, Uczelnia Jana Wyżykowskiego
mgr Leszek Cybulski, Uczelnia Jana Wyżykowskiego