Kompleksowa obsługa pobierania próbek odpadów i osadów ściekowych oraz wykonywania analiz.

Szanowni Państwo. 

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę pobierania próbek odpadów i osadów ściekowych oraz wykonywania analiz.

 Dlaczego trzeba badać

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. odpady wytwarzane, kierowane na składowisko odpadów, poddaje się testowi zgodności, który wykonywany jest:

 • co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej, jeżeli wynika to z podstawowej charakterystyki odpadów;
 • w przypadku zmian w procesie produkcji (dotyczy m.in. zmiany użytych surowców lub materiałów).

Laboratoria CBJ sp. z o.o.  akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (Nr AB 412), wykonują  usługi, które spełniają m.in. wymagania:

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów
  do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277).
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015, poz. 257).

 Co badamy

 • Osady i odpady mineralne;
 • Odpady budowlane;
 • Szlamy i odpady płynne;
 • Osady z procesów przemysłowych;
 • Osady ściekowe;
 • Żużle, popioły i pyły paleniskowe;
 • Odpady chemiczne – organiczne zmieszane.

 Wykaz kodów odpadów i zakres badań (ponad 400 kodów) dostępny jest u przedstawicieli Spółki i na stronie www.cbj.com.pl

 Kontakt

Dział Marketingu i Sprzedaży:

Wioletta Ławecka-Halczak     tel. 76/746 99 13

Justyna Szydełko                      tel. 76/746 99 16

Małgorzata Waszkowiak        tel. 76/746 99 15                   

 Dostęp do informacji o ofercie usług  – 24 godziny na dobę!  tel. 885 447 447

 Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.