Konferencja „Przemysł metali nieżelaznych w Polsce – jakość i analityka”

22 listopada 2018r.w Lubinie odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa  „Przemysł Metali Nieżelaznych w Polsce – Jakość i analityka”  pod honorowym patronatem Pana Marcina Chludzińskiego Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Była to wspólna inicjatywa Centrum Badan Jakości sp. z o.o. w Lubinie oraz Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń wynikających z wielu lat działalności w Zagłębiu Miedziowym. Uczestnikom stworzono okazję do zapoznania się z innowacyjnymi metodami badawczymi  stosowanymi w procesach kontroli jakości dla potrzeb przemysłu metali nieżelaznych w Polsce.

Naukowcy Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, na czele z profesorem Zbigniewem Śmieszkiem – Dyrektorem Instytutu oraz profesorem Andrzejem Chmielarzem- Dyrektorem ds. Metalurgii, przedstawili kompleksową działalność IMN obejmującą wszystkie fazy procesu produkcji materiałów metalicznych: od przeróbki rud po technologie otrzymywania nowoczesnych produktów, spełniających normy środowiskowe.

Analitycy Centrum Badań Jakości m.in. mgr inż. Joanna Kurek oraz mgr inż. Jarosław Murdzek prezentowali nowoczesne metody badawcze stosowane w Laboratoriach CBJ, służące zapewnieniu należytej jakości na każdym etapie górniczych i hutniczych ciągów technologicznych. Ogólną działalność  Centrum Badan Jakości sp. z o.o. zaprezentowała mgr Anna Kulik.  Wśród prelegentów znaleźli się także wykładowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego- profesor Jakub Kierczak  z  interesującym wystąpieniem związanym z wykorzystaniem żużla hutniczego w przemyśle oraz doktor Bartosz Handke z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie z prezentacją na temat zastosowania dyfrakcji rentgenowskiej w optymalizacji procesów technologicznych.

Doktor Wacław Szetelnicki Prezes Zarządu CBJ sp. z o.o. w Lubinie wielokrotnie odnosił się w interdyscyplinarnej dyskusji do przykładów dobrych praktyk stosowanych  w kilkudziesięcioletniej historii współpracy CBJ i IMN z przedstawicielami Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w szczególności z Hutą Miedzi Legnica i Hutą Miedzi Głogów.

Naukowcy z Instytutu Metali Nieżelaznych z Gliwic prezentowali min.  techniki i urządzenia pomiarowe wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie w optymalizacji procesów technologicznych w przemyśle metalurgicznym (dr inż. Zofia Mzyk), zastosowanie Certyfikowanych Materiałów Odniesienia wykorzystywane w działalności analitycznej (dr inż. Ewa Szmyd ), wykorzystanie w analityce ponadczasowej metody kupelacyjnej (mgr inż. Magdalena Grzegorczyk). Zaprezentowano również projekty badawcze realizowane z udziałem  Zakładu Chemii Analitycznej IMN i Laboratoriów CBJ (dr inż. Tadeusz Gorewoda)

Ponadto uczestnicy konferencji mieli wyjątkową okazję zaobserwować w praktyce działanie nowocześnie wyposażonego Laboratorium CBJ w Polkowicach :  Pracownię Automatycznego Przygotowywania Próbek oraz Pracownię Mineralogiczną wyposażoną w Elektronowy Mikroskop Skaningowy MLA . Z procesami technologicznymi zachodzącymi w tych pracowniach zapoznała naszych gości mgr Dorota Cała.

Podczas konferencji nasi goście mieli okazję do wielu rozmów biznesowych, które w przyszłości mogą stać się impulsem do stworzenia nowoczesnych projektów związanych z innowacyjnością przemysłu górniczego-hutniczego w Polsce.