Z przyjemnością informujemy, że dzięki wielkiemu zaangażowaniu i profesjonalnej postawie Pracowników Centrum Badań Jakości w Lubinie, Spółka otrzymała Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 412 potwierdzający spełnienie wymagań nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – Ogólne wymagana dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących a także Zakres Akredytacji rozszerzony o nowe obszary badań i pobierania próbek.

Ocena kompetencji laboratoriów Spółki, która była prowadzona przez niezależnych auditorów Polskiego Centrum Akredytacji, ekspertów w zakresie pobierania próbek oraz badań środowiskowych i technologicznych, zakończyła się dużym sukcesem. Po raz pierwszy w historii Spółki podczas oceny PCA nie sformułowano niezgodności i spostrzeżeń.

Aktualny Zakres Akredytacji Nr AB 412 zawiera następujące dziedziny działalności:

Badania chemiczne i właściwości fizycznych:

 • materiałów górniczych i hutniczych przemysłu miedziowego,
 • wody, gleby, osadów, ścieków, powietrza,
 • pyłów, gazów odlotowych, odpadów, paliw stałych,
 • wody do spożycia przez ludzi, żywności i obiektów z obszaru żywności.

Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne):

 • środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – drgania, oświetlenie, mikroklimat, pole elektromagnetyczne, hałas, nielaserowe promieniowanie optyczne),
 • środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas),
 • gazy odlotowe.

Badania mikrobiologiczne i sensoryczne:

 • wody do spożycia, żywności i obiektów z obszaru żywności,
 • wody, osadów,

Pobieranie próbek do badań:

 • koncentratu miedzi,
 • wody, gleby, osadów, ścieków, powietrza, odpadów, pyłów, gazów odlotowych,
 • wody do spożycia przez ludzi.

Ponadto w wielu obszarach badawczych uzyskaliśmy tzw. „elastyczny” zakres akredytacji, który pozwala na szybkie reagowanie na Państwa potrzeby poprzez możliwość modyfikowania lub włączania dodatkowych metod do zakresu akredytacji bez konieczności każdorazowego informowania o tym fakcie Polskiego Centrum Akredytacji.

Nasze atuty to duża stabilna Spółka od wielu lat specjalizująca się w badaniach przemysłowych i środowiskowych, kompetentny personel o dużym doświadczeniu w wykonywaniu badań oraz pobieraniu próbek, wyposażenie pomiarowe i sprzęt laboratoryjny na najwyższym światowym poziomie. Jednocześnie akredytacja to potwierdzenie bezstronności, rzetelności i wiarygodności usług świadczonych przez nasze laboratoria.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną ofertą badań i pobierania próbek na naszej stronie internetowej tj. www.cbj.com.pl .