Nowy Zakres Akredytacji Laboratoriów CBJ sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku pozytywnej oceny Polskiego Centrum Akredytacji, która odbyła się w dniu 07.03.2020 r. uzyskaliśmy nowy Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412 wydanie 26.  Auditor techniczny PCA stwierdził, że Laboratoria CBJ sp. z o.o. spełniają wymagania określone w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz potwierdził kompetencje laboratoriów w obszarze wnioskowanego uaktualnienia zakresu akredytacji.

Zmiany w zakresie akredytacji zostały wprowadzone w wyniku dostosowywania się laboratoriów CBJ sp. z o.o. do wymagań prawnych i dotyczą badań chemicznych wody i ścieków w szczególności:

  • oznaczania biochemicznego zapotrzebowania tlenu BZT5 metodą optyczną w oparciu o nowe wydanie normy badawczej PN-EN ISO 5815-1:2019-12;
  • oznaczania rozpuszczonego tlenu metodą optyczną na podstawie normy ISO 17289:2014.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług badawczych, która znajduje się na stronie internetowej www.cbj.com.pl.