Metryka firmy

Rok założenia: 1996

 

Dane teleadresowe:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 62
59-301 Lubin

tel. +48 76 746 99 00
fax +48 76 746 99 07

 

Kapitał podstawowy:

kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 117 800 zł i dzieli się na 21 863 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 600 złotych, które w kapitale zakładowym w 100% objęte zostały przez KGHM Polska Miedź S.A.

NIP: 692-16-39-177

REGON: 390455296

KRS: Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem 0000026554.