Obchody Jubileuszu 25 – lecia Spółki CBJ sp. z o.o.

Z zachowaniem zasad „DDM” 17 listopada 2021 w sali im. Jana Wyżykowskiego w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. odbyła się akademia z okazji Jubileuszu 25–lecia Spółki Centrum Badań Jakości. Mając na uwadze wytyczne związane z pandemią koronawiurusa Jubileusz przebiegał według skróconego scenariusza z ograniczoną liczbą uczestników. To wyjątkowe wydarzenie było jednocześnie okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz określenia nowych celów i zadań. Uroczystość rozpoczął Pan Wacław Szetelnicki Prezes Zarządu CBJ sp. z o.o., który przypomniał o początkach powstania Spółki, nawiązując jednocześnie do wydarzeń związanych z przemianami gospodarczymi w kraju w aspekcie funkcjonowania Polskiej Miedzi. Nadmienił także o dalszych planach, strategii i kierunkach rozwoju Spółki. Ponadto dodał, że: „kompetencje i doświadczenie Pracowników CBJ sp. z o.o. wypracowane przez lata działalności pozwoliły zbudować silną, solidną i rozpoznawalną pozycję CBJ na rynku, która cieszy się zaufaniem klientów”.

Warto dodać, że 25 lat CBJ to czas rzetelnej i odpowiedzialnej pracy, sprawnego funkcjonowania, dbałość o wysoką jakość akredytowanych badań, wprowadzanie nowoczesnych metod i nowatorskich rozwiązań będących efektem innowacyjnego postępu.

Z okazji Jubileuszu 25 – lecia CBJ do Spółki napłynęły liczne listy gratulacyjne m.in. od: Dyrektorów Oddziałów KGHM i Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej KGHM, Parlamentarzystów i Samorządowców oraz Władz Wyższych Uczelni i Instytutów Naukowych.

Odczytano m.in. list gratulacyjny od Pani Elżbiety Witek – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Życzenia i gratulacje od Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dla Pracowników CBJ przekazał dzięki zdalnemu połączeniu Pan Adam Bugajczuk Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju KGHM.

Podczas akademii, jako wyraz uznania i podziękowania Pracownikom Spółki wręczono odznaczenia i wyróżnienia: Odznakę Honorową „Zasłużony dla Górnictwa RP”, „Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S.A.” oraz „Zasłużony dla CBJ sp. z o.o.”

Uhonorowano  również Pracowników, którzy swoją wzorową i długoletnią pracą przyczynili się do rozwoju Spółki świętujących jubileusze: 25-lecia; 30-lecia; 35-lecia; 45-lecia; pracy zawodowej. Nagrodzono także tych Pracowników CBJ, którzy wyróżniają się „zerową” i „znikomą” absencją chorobową.

Wszystkim obecnym i byłym pracownikom CBJ zwłaszcza odznaczonym, nagrodzonym i wyróżnionym dziękujemy za wkład i rozwój Spółki życząc jednocześnie zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym oraz zawodowym.