Panel dyskusyjny „Czynniki chemiczne i pyły w środowisku pracy(…)”

W Lubinie 21 lutego 2019r. odbył się interdyscyplinarny panel dyskusyjny „Czynniki chemiczne i pyły w środowisku pracy w świetle nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. 2018 poz.1286 z dnia 12.06.2018r.- problemy pracodawców i laboratoriów badawczych” pod Honorowym Patronatem Pana Marcina Chludzińskiego Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Panel dyskusyjny został zorganizowany w związku z napływającymi pytaniami oraz wątpliwościami wynikającymi  z opublikowanego w lipcu 2018r. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

Podczas sesji poruszane były tematy związane z bezpieczeństwem pracowników i odpowiedzialnością pracodawcy w świetle nowelizacji obowiązujących przepisów BHP. W tym seminarium głównie uczestniczyli pracownicy służb BHP min. z Oddziałów i Spółek KGHM Polska Miedź S.A., naukowcy z Politechniki Wrocławskiej, KGHM Cuprum Centrum Badawczo Rozwojowego, INOVA oraz przedstawiciele Państwowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych z Lubina, Polkowic, Głogowa i Legnicy, a także eksperci z GRUPY VW/Sitech, Chofum, LPWiK, AB FOODS.

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Badań Środowiska Pracy i Badań Radiacyjnych w Łodzi Ryszard Kosowski jako ekspert przedstawił prezentację dotyczącą występowania czynników szkodliwych i pyłów na stanowiskach pracy oraz  ich najwyższych dopuszczalnych stężeń, których zakres i wartości uległy zmianie w świetle znowelizowanych przepisów. W swoim wystąpieniu podkreślił ważną i jakże istotną rolę służb BHP w każdej jednostce gospodarczej zatrudniającej pracowników. Zgodnie z aktualnymi wymogami służby BHP są zobowiązane do typowania  czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz do decydowania o szczegółowym zakresie zlecanych do akredytowanych laboratoriów badawczych analiz fizycznych i chemicznych na poszczególnych stanowiskach pracy. Warto zauważyć, że jako wieloletni doświadczony audytor bardzo wysoko ocenił kompetencje pracowników oraz laboratoriów  CBJ sp. z o.o. w świadczeniu usług w przedmiotowym zakresie zwłaszcza na szybkość reagowania na stale zmieniające się przepisy prawa.

Z kolei Jarosław Murdzek, Główny Inżynier w CBJ, poruszył temat przygotowany wspólnie z Departamentem BHP i Ryzyka Zawodowego w KGHM Polska Miedź S.A., związany z prawidłową interpretacją wyników badań uzyskiwanych miernikami szybkiego odczytu. W interesujący sposób przedstawione zostały zasady oceny zgodności warunków pracy z obowiązującymi normatywami higienicznymi, ustalania częstotliwości pomiarów oraz wykorzystania niepewności pomiarowej.

W toku dyskusji dotyczącej ogólnej wymiany doświadczeń ze strony klientów i laboratoriów CBJ , Główny Inżynier WBJ-1, Alicja Lasota odniosła się do szerokiej oferty świadczonych przez nas usług podkreślając wysokie kompetencje pracowników oraz atrybut w  postaci posiadanego przez spółkę elastycznego zakresu akredytacji, który umożliwia natychmiastowe reagowanie na stale zmieniające się przepisy prawa.

Nasi goście przejawiali zainteresowanie tematyką spotkania a zwłaszcza możliwością wspólnego omówienia poruszanych tematów w otwarty sposób.