Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu CBJ sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki CBJ sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu CBJ sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.