Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu CBJ sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki CBJ sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu CBJ sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie