Wizyta delegacji GIOŚ w laboratoriach CBJ sp. z o.o.

W polkowickich akredytowanych laboratoriach CBJ sp. z o.o. miała miejsce wizyta delegacji z Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, której celem było nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń min. w zakresie wykorzystania systemów zarządzających pracą laboratoriów. Podczas spotkania zaprezentowano także, nowoczesne laboratorium mineralogiczne, które wyposażone jest w skaningowy mikroskop elektronowy MLA FEG 650. Przedstawiciele zapoznali się również z funkcjonowaniem innowacyjnych rozwiązań związanych z automatyczną linią do przygotowywania próbek technologicznych i geologicznych, która znajduje się w laboratorium przemysłowym. W spotkaniu udział wzięli: Pan Paweł Ciećko – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Pan Zdzisław Krajewski – Dyrektor Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Waldemar Kulaszka – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W dyskusji podsumowującej „robocze spotkanie” wziął udział Pan Marcin Chludziński Prezes KGHM Polska Miedź S.A.