Wizyta studentów w laboratorium CBJ

W ubiegłym tygodniu grupa studentów Instytutu Politechnicznego – kierunku Automatyka  i Robotyka wraz z przedstawicielami kadry naukowej w osobach Pani Prorektor dr inż. Elżbiety Banaczyk oraz Pana dr inż. Ryszarda Janasa odwiedziła laboratorium CBJ w Polkowicach. Wydarzenie odbyło się w ramach zawartego porozumienia o wzajemnej współpracy Centrum Badań Jakości z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie.

Celem spotkania było zapoznanie się z funkcjonowaniem nowoczesnego, akredytowanego laboratorium, przede wszystkim z linią automatycznego przygotowania próbek oraz wykonywaniem badań rudy miedzi i produktów jej przerobu.

Linia automatycznego przygotowania próbek (LAPP) przeznaczona jest do przygotowania badań próbek geologicznych i flotacyjnych obejmujących następujące etapy: suszenie, kruszenie, dzielenie, mielenie i pastylkowanie. Pomiar zawartości pierwiastków przeprowadzany jest metodą spektrometrii rentgenofluorescencyjnej WD XRF.

Za poprawną pracę całej linii odpowiada system PREPMASTER. Cały proces przygotowania próbki jest monitorowany i sterowany komputerowo. Linia w ciągu doby może przygotować do pomiaru około 1000 próbek. Dzięki zautomatyzowaniu procesu możliwe jest przekazywanie wyników w znacznie krótszym czasie.

Studenci z zainteresowaniem oglądali nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w laboratoriach CBJ sp. z o.o. Po prezentacji linii odbyła się interesująca dyskusja.