Wizyta w CBJ sp. z o.o. przedstawicieli Lulea University of Technology ze Szwecji

W dniu 30 listopada br. odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Lulea University of Technology ze Szwecji w sprawie omówienia możliwości współpracy z Centrum Badań Jakości sp. z o.o.

W rozmowach uczestniczyli prof. Lena Alakangas oraz prof. Andrzej Ćwirzeń. W trakcie prowadzonych rozmów, przedstawiono zakres świadczonych przez CBJ usług oraz projekty badawcze realizowane przez Uniwersytet ze Szwecji.

Jednym z wniosków tego spotkania jest ustalenie, że obszarem wzajemnej współpracy, mogą stać się europejskie projekty z obszaru badań środowiska naturalnego.

W najbliższej przyszłości, przewidziano również kolejne konsultacje i spotkania w tej sprawie.