ZAPRASZAMY NA II FORUM DYSKUSYJNE „ŚRODOWISKO: BADANIA, OCHRONA, DOBRE PRAKTYKI”

12 czerwca 2019r. w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. w  Sali im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie odbędzie się II Forum Dyskusyjne: „Środowisko: badania, ochrona, dobre praktyki” zorganizowane przez Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pod honorowym patronatem Wojewody Dolnośląskiego Pana Pawła Hreniaka oraz Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Marcina Chludzińskiego.

Interdyscyplinarna debata odbędzie się z udziałem przedstawicieli min. Ministerstwa Ochrony Środowiska, Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz KGHM Polska Miedź S.A.

Panel dyskusyjny skierowany jest do przedstawicieli samorządu i biznesu z regionu Dolnego Śląska i ma na celu zapoznanie uczestników forum z tematyką szeroko rozumianej ochrony środowiska w aspekcie aktualnych wymogów prawa, dostępnej oferty badań, działań podejmowanych na terenie Dolnego Śląska w ramach tzw. „dobrych praktyk” m.in. korzystania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przez samorządy i przedsiębiorców.

Warto zauważyć, że pierwsza Interdyscyplinarna debata odbyła się w dniu 21 maja 2018r.  z udziałem Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Kubowa, Członka Parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska, Pana Łukasza Kasztelowicza – Prezesa  Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pani Beaty Wójcik – Głównego Inżyniera Wydziału Badań Jakości w Legnicy  z Centrum Badań Jakości sp. z o.o oraz Pana Przemysława Nowaka – Dyrektora Zakładu Hydrotechnicznego KGHM Polska Miedź S.A. W trakcie rozmów szczególny nacisk położono
na możliwość skorzystania ze środków, finansowych będących w  dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w obszarze walki z zanieczyszczeniami powietrza, wód i ścieków.

Licznie reprezentowani na spotkaniu przedstawiciele samorządu wykazywali spore zainteresowanie działaniami jakie podejmowane będą w najbliższym czasie w Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie kształtowania nowego prawa w obszarze ochrony środowiska, szczególnie zaś interesowała ich kwestia zapobiegania zanieczyszczeniom atmosferycznym,  walka ze smogiem, eliminacja z atmosfery arsenu i rozbudowa zbiornika Żelazny Most.

Zainicjowane przez Centrum Badań Jakości sp. z o. o. pierwsze takie spotkanie w  formie panelu dyskusyjnego w ocenie uczestników i współorganizatorów pokazało, że istnieje ogromna potrzeba częstszej wymiany poglądów pomiędzy wszystkimi interesariuszami.

Zgodnie z powyższym zapraszamy do czynnego uczestnictwa w interdyscyplinarnej debacie, która łączy samorządowców i przedstawicieli biznesu  motywując do wspólnych inicjatyw mających
na celu bezpieczeństwo i rozwój Regionu Zagłębia Miedziowego oraz całego województwa dolnośląskiego.

 

Interdyscyplinarna debata odbędzie się 12 czerwca 2019r. o godzinie 9:30
w sali im. Jana Wyżykowskiego, w Centrali KGHM Polska Miedź S.A.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 w Lubinie

 

PLAN FORUM DYSKUSYJNEGO:

9:00 – 9:25 Rejestracja uczestników

9:30  Przywitanie uczestników

9:30 – 11:00 Panel dyskusyjny

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 12:45 Panel dyskusyjny

12:45 – 13:30 Podsumowanie paneli dyskusyjnych i  zakończenie spotkania

13:30  Lunch

 

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa oraz potwierdzenie przybycia do dnia 04.06.2019r.

Osoba do kontaktu Pani Anna Kulik tel. 76 746 99 27, 887 861 077, mail: a.kulik@cbj.kghm.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 Zaproszenie na II Forum Dyskusyjne

II FORUM DYSKUSYJNE  informacje dodatkowe