Zaproszenie na panel dyskusyjny

Szanowni Państwo

w związku z napływającymi pytaniami oraz wątpliwościami wynikającymi  z opublikowanego w lipcu 2018r. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) w imieniu Zarządu Centrum Badań Jakości Sp. z  o.o. zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym: „Czynniki chemiczne i pyły w środowisku pracy w świetle nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. 2018 poz.1286 z dnia 12.06.2018r.– problemy pracodawców i laboratoriów badawczych”.

Debata pod Honorowym Patronatem Pana Marcina Chludzińskiego Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. odbędzie się 21 lutego 2019 r. w godzinach od 9:30 do 14:00 w sali im. Jana Wyżykowskiego (Centrala KGHM Polska Miedź S.A. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 w Lubinie).

Panel dyskusyjny dedykowany bezpieczeństwu pracownika i odpowiedzialności pracodawcy ma na celu dostarczenie informacji na temat zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz szybkie reagowanie na zmieniające się przepisy prawa m.in. dotyczące sfery prowadzonej przez nas działalności laboratoryjnej (np. wykazu NDS dla pyłów).

Mając na uwadze naszych Klientów oraz wysoki poziom zadowolenia ze świadczonych przez nas usług serdecznie zapraszamy do udziału w tym ważnym dyskursie, zwłaszcza pracowników Działów BHP i Ochrony Środowiska.

Plan Panelu dyskusyjnego 21.02.2019r.(pdf)