Kundenzone

Formularze elektroniczne

Formularze pozwalające na kontakt, złożenie zapytania ofertowego i zlecenia lub sprawdzenie stanu Państwa zamówienia znajdują się poniżej.

»
Kontaktiere uns
»
Allgemeine
Reihenfolge
»
Dokumente
zum herunterladen

Kontakty

badania odpadów i osadów ściekowych

tel. kom 693710 278, a.staporek@cbj.kghm.pl@cbj.kghm.pl; p.zok@cbj.kghm.pl; w.karczmarz@cbj.kghm.pl

badania ścieków

tel. 76 72 99 153    tel. kom. 667 981 688     j.bialy@cbj.kghm.pl

tel. 76  72 99 167   tel. kom. 697 973 453  a.musial@cbj.kghm.pl

badania środowiska pracy

tel. 76 748 04 94 lub tel. kom. 697 973 415, tel. 76 747 67 72 lub tel. kom. 785 933 172 k.zima@cbj.kghm.pl, j.michaluk@cbj.kghm.pl

– pomiary emisji, imisji, gazów odlotowych

tel.76 7299170, tel. kom. 661 912 869, m.salata@cbj.kghm.pl; p.zok@cbj.kghm.pl; w.karczmarz@cbj.kghm.pl

– badania paliw stałych

tel. kom. 785 801 827, a.gebka@cbj.kghm.pl; p.zok@cbj.kghm.pl; w.karczmarz@cbj.kghm.pl

badania gleby

tel. kom. 693 710 589, j.kurek@cbj.kghm.pl; e-mail: p.zok@cbj.kghm.pl; w.karczmarz@cbj.kghm.pl-

badania mikrobiologiczne wody

tel. 76 72 99 154   tel. kom.  697 986 134     a.halusiak@cbj.kghm.pl

tel. 76 72 99 197    tel. kom. 785 924 117 w.spychala@cbj.kghm.pl

badania technologiczne wody

tel. 76 72 99 153    tel. kom. 667 981 688  j.bialy@cbj.kghm.pl

tel. 76  72 99 167   tel. kom. 697 973 453 a.musial@cbj.kghm.pl

badania wody na pływalniach

tel. 76  72 99 167   tel. kom. 697 973 453 a.musial@cbj.kghm.pl

tel. 76 72 99 154   tel. kom.  697 986 134 a.halusiak@cbj.kghm.pl

tel. 76 72 99 197    tel. kom. 785 924 117 w.spychala@cbj.kghm.pl

badania żyzności gleby

tel. 76 72 99 170, tel. kom. 661 912 869, m.salata@cbj.kghm.pl; p.zok@cbj.kghm.plw.karczmarz@cbj.kghm.pl

badania lodów

Kontakt: nr tel. stacjonarnego, komórkowego, email

tel. 76 72 99 154   tel. kom.  697 986 134 a.halusiak@cbj.kghm.pl

tel. 76 72 99 197    tel. kom. 785 924 117 w.spychala@cbj.kghm.pl

– badania surówek

Kontakt: nr tel. stacjonarnego, komórkowego, email

tel. 76 72 99 154   tel. kom.  697 986 134     a.halusiak@cbj.kghm.pl

tel. 76 72 99 197    tel. kom. 785 924 117 w.spychala@cbj.kghm.pl