Kontakt

Biuro Zarządu

ul. M. Skłodowskiej-Curie 62

59-301 Lubin

Sekretariat:

tel. (+48) 76 746 99 00
fax (+48) 76 746 99 07
e-mail: cbj_sek@cbj.kghm.pl

Inspektor Ochrony Danych:

Radca Prawny Adam Haręża
tel. (+48) 76 746 99 00
e-mail: dpo.cbj@cbj.kghm.pl

Dział Badań Rozwoju, Analiz i Procesów Biznesowych:

tel. (+48) 76 746 99 55
tel. (+48) 76 746 99 30

Dział Umów:

tel. (+48) 76 746 99 10
tel. (+48) 76 746 99 43

Obsługa klienta/ Sprzedaż usług:

Badania wody, ścieków, żywności i badania przemysłowe

tel. (+48) 885 447 447
tel. (+48) 697 673 697
tel. (+48) 609 791 802
e-mail: cbj@cbj.kghm.pl
e-mail: m.waszkowiak@cbj.kghm.pl
e-mail: w.halczak@cbj.kghm.pl

Badania gleby, osadów i badania przemysłowe

tel. (+48) 693 710 278
tel. (+48) 693 710 589
tel. (+48) 693 710 588
tel. (+48) 887 840 235
tel. (+48) 887 846 351 
e-mail:  g.skwarczynska@cbj.kghm.pl

 

 

Pomiary emisji, imisji, gazów odlotowych i żyzności gleby

tel. (+48) 607 102 591
tel. (+48) 661 912 869
tel. (+48) 887 840 235
tel. (+48) 887 846 351
e-mail: g.skwarczynska@cbj.kghm.pl

Badania odpadów i badania przemysłowe

tel. (+48) 76 747 67 72
tel. (+48) 785 933 172
tel. (+48) 785 990 203
tel. (+48) 783 933 787

Badania i pomiary środowiska pracy

tel. (+48) 76 748 04 94
tel. (+48) 697 973 415
tel. (+48) 667 875 601
tel. (+48) 785 990 203

Jesteśmy dyspozycyjni 24h/7:

tel. (+48) 885 447 447

Strefa dla klienta

Formularze pozwalające na złożenie zapytania ofertowego i zlecenia znajdują się w Strefie Klienta

Wydziały Spółki i lokalizacje

Wydział Badań Jakości „Głogów” – WBJ-1

ul. Żukowicka 1 (teren Huty Miedzi)
67-200 Głogów

W zakresie badań przemysłowych produktów hutniczych, odpadów:

Główny Inżynier Badań Jakości

tel. (+48) 76 747 67 99
tel. (+48) 76 747 67 72

Sekretariat:

tel. (+48) 76 747 77 47
fax (+48) 76 747 67 78
e-mail: wbj.1@cbj.kghm.pl

Dodatkowe informacje w zakresie badań:

przemysłowych i odpadów

tel. (+48) 785 933 172  e-mail:  j.miselis@cbj.kghm.pl
tel. (+48) 785 990 203  e-mail:  m.mrugala@cbj.kghm.pl
tel. (+48) 783 933 787  e-mail:  m.golebiowska@cbj.kghm.pl

Wydział Badań Jakości „Głogów” – WBJ-1

ul. Kopalniania 1
59-101 Polkowice

W zakresie pomiarów środowiska pracy

tel. (+48) 697 973 415  e-mail:  j.michaluk@cbj.kghm.pl
tel. (+48) 667 875 601  e-mail: k.zima@cbj.kghm.pl
tel. (+48) 785 990 203  e-mail: m.mrugala@cbj.kghm.pl

Wydział Badań Jakości „Legnica” – WBJ-2

ul. Złotoryjska 194 (teren Huty Miedzi)
59-220 Legnica

W zakresie badań przemysłowych produktów hutniczych, gleb oraz osadów ściekowych

Główny Inżynier Badań Jakości

tel. (+48) 76 729 92 02
tel. (+48) 76 729 92 03

Sekretariat:

tel. (+48) 76 729 92 01
fax (+48) 76 729 92 00
e-mail: wbj.2@cbj.kghm.pl

Wydział Badań Jakości „Legnica” – WBJ-2

ul. Dąbrowskiego 50 (teren O/ZWR Rudna)
59-101 Polkowice

W zakresie pomiarów emisyjnych, imisyjnych oraz pobierania próbek środowiskowych

tel. (+48) 661 912 869  e-mail: m.salata@cbj.kghm.pl
tel. (+48) 693 710 278
tel. (+48) 607 102 591

Wydział Badań Jakości „Legnica” – WBJ-2

ul. Kopalniana 1A (teren EC-2)
59-101 Polkowice

W zakresie badań paliw stałych

tel. (+48) 785 801 827  e-mail: a.gebka@cbj.kghm.pl

tel. (+48) 693 710 588

 

Wydział Kontroli Jakości „Polkowice-Sieroszowice” – WKJ-4

ul. Kopalniana 1A (szyb Polkowice Główne)
59-101 Polkowice

W zakresie badań technologicznych rud i produktów ich przetwarzania

Główny Inżynier Kontroli Jakości

tel. kom. (+48) 669 995 326
tel. kom. (+48) 603 111 658

Sekretariat:

tel. (+48) 76 72 99 100

fax (+48) 76 748 13 36

e-mail: wkj.4@cbj.kghm.pl

Dodatkowe informacje w zakresie badań:

badań technologicznych:

tel. kom. +48 603 111 658  e-mail:  k.kucharska@cbj.kghm.pl
tel. kom. +48 667 872 318  e-mail: m.labowski@cbj.kghm.pl               

Wydział Kontroli Jakości „Polkowice-Sieroszowice” – WKJ-4

Laboratorium Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 187a
59-301 Lubin

Sekretariat:

tel.kom. (+48) 887 843 032
tel.kom. (+48) 887 843 036
tel.kom.(+48) 887 843 283
tel.kom. (+48) 887 843 364

Dział sprzedaży:

tel. (+48)  76 72 99 176
tel. (+48)  76 72 99 177

W zakresie badań wód i ścieków, żywność, wymazów czystościowych:

tel. kom. (+48) 667 981 688
e-mail: wkj.4@cbj.kghm.pl

Dodatkowe informacje w zakresie badań :

wód i ścieków:

tel. kom. (+48) 697 986 134   e-mail: a.halusiak@cbj.kghm.pl   
tel. kom. (+48) 697 973 453   e-mail: a.musial@cbj.kghm.pl
tel. kom. (+48) 667 981 688   e-mail: j.bialy@cbj.kghm.pl

żywności wymazów czystościowych:

tel. kom. (+48) 697 986 134   e-mail:  a.halusiak@cbj.kghm.pl
tel. kom. (+48) 785 924 117   e-mail:  w.spychala@cbj.kghm.pl