KONTAKT

 

Potrzebujesz indywidualnej oferty?

Skorzystaj z formularza kontaktowego. Odpowiedź prześlemy najszybciej jak to możliwe.

  Rodzaj sprawy

  Numer lub tytuł zlecenia

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Przedmiot zapytania

  Mikrobiologia żywności:
  mięsosurówkilodyciasta

  Woda:
  wodawoda basenowawoda pitnawoda powierzchniowawoda podziemna

  Gleba:
  Gleba rolnaGleba przemysłowa

  Kody odpadów:

  Cel badań/ pobierania próbek
  wyniki badań będą przeznaczone i wykorzystywane w obszarze regulowanym prawniena własne potrzeby

  Pobieranie próbek przez CBJ sp. z o.o.
  taknie

  Opis zapytania

  Uwagi

  Imię i nazwisko

  Status
  Osoba prywatnaProwadzę działalność gospodarczą

  Nazwa firmy

  Adres (opcjonalnie)

  Telefon

  Email

  Dołącz plik (opcjonalnie)

  Zgoda na przetwarzanie danych

  CENTRUM BADAŃ JAKOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   ul. M. Skłodowskiej-Curie 62; 59-301 Lubin

  tel. (+48) 76 746 99 00;  fax (+48) 76 746 99 07; e-mail: cbj_sek@cbj.kghm.pl

  NIP 692 16 39 177; REGON 390455296

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  e-mail: dpo.cbj@cbj.kghm.pl

                                    

  DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:

  tel. 887 843 032;   887 843 036;   887 843 283;   887 843 364 (w. 176,177)

  tel. 697 973 415 Joanna Michaluk;   

  tel. 885 447 447 Wioletta Ławecka-Halczak;    

  tel. 697 673 697 Małgorzata Bartoszewska

  e-mail: cbj@cbj.kghm.pl

  Wydziały Spółki i lokalizacje

  Wydział Badań Jakości „Głogów” – WBJ-1

  ul. Żukowicka 1 (teren Huty Miedzi)
  67-200 Głogów

  Sekretariat Wydziału:

  tel. 76 747 77 47;    e-mail: wbj.1@cbj.kghm.pl

  Wydział Badań Jakości „Głogów” – WBJ-1 Rejon Polkowice

  ul. Kopalniana 1
  59-101 Polkowice

  Wydział Badań Jakości „Głogów” – WBJ-1 wykonuje:

  • pomiary spalin emitowanych z silników Diesla, mierzonych jako węgiel elementarny (EC),
  • badania jakości procesu technologicznego produkcji miedzi Huty Miedzi „Głogów”
   – koncentraty miedziowe, brykiety, żużle i pyły hutnicze, kamień miedziowy, szlam anodowy, miedź rafinowana ogniowo i elektrolitycznie, ołów surowy, siarczan niklu, kwas siarkowy, koks, węgiel kamienny i brunatny, ług posulfitowy i inne,
  • badania jakości procesu technologicznego produkcji metali szlachetnych,
  • prace pomiarowo-analityczne z zakresu ochrony środowiska naturalnego,
  • badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
  • analizy paliw stałych,
  • badania odpadów.

  Wydział Badań Jakości „Legnica” – WBJ-2

  ul. Złotoryjska 194 (teren Huty Miedzi)
  59-220 Legnica

  Sekretariat Wydziału:

  tel. 76 729 92 01;     e-mail: wbj.2@cbj.kghm.pl

  Wydział Badań Jakości „Legnica” – WBJ-2 Rejon Rudna

  ul. Dąbrowskiego 50 (teren O/ZWR Rudna)
  59-101 Polkowice

  Wydział Badań Jakości „Legnica” – WBJ-2 Rejon Polkowice

  ul. Kopalniana 1A (teren EC-2)
  59-101 Polkowice

  Wydział Badań Jakości „Legnica” – WBJ-2 wykonuje:

  • badania jakości procesu technologicznego produkcji miedzi Huty Miedzi „Legnica”
   – koncentraty miedziowe, brykiety, żużle i pyły hutnicze, kamień miedziowy, szlam anodowy, miedź rafinowana ogniowo i elektrolitycznie, ołów rafinowany, kwas siarkowy, siarczan miedzi i niklu, ług posulfitowy i inne,
  • pobieranie próbek środowiskowych: powietrza, gazów odlotowych, wód, ścieków, gleb, odpadów
  • prace pomiarowo-analityczne z zakresu ochrony środowiska naturalnego (m. in. pomiary emisji i imisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz pomiary sprawności układów odpylających),
  • kompleksowe analizy wód i ścieków,
  • analizy gleb,
  • analizy paliw stałych: węgiel kamienny, węgiel drzewny,
  • analizy odpadów z procesów termicznych.

  Wydział Kontroli Jakości „Polkowice-Sieroszowice” – WKJ-4

  ul. Kopalniana 1A (szyb Polkowice Główne)
  59-101 Polkowice

  Sekretariat Wydziału:

  tel. 76 72 99 100;     e-mail: wkj.4@cbj.kghm.pl

  Wydział Kontroli Jakości „Polkowice – Sieroszowice” – WKJ-4 wykonuje:

  • pomiary spalin emitowanych z silników Diesla, mierzonych jako węgiel elementarny (EC),
  • analizy składu chemicznego prób geologicznych, półproduktów
  • i produktów procesów wydobycia i wzbogacania rudy miedzi,
  • badania powietrza kopalnianego,
  • analizy składu chemicznego soli kamiennej,
  • analizy wód, ścieków oraz gleb,
  • badania żywności,
  • monitoring składowisk odpadów,
  • analizy mikrobiologiczne.

  Wydział Kontroli Jakości „Polkowice-Sieroszowice” – WKJ-4 Rejon Lubin

  Laboratorium Lubin

  ul. M. Skłodowskiej-Curie 187a
  59-301 Lubin

  Sekretariat Wydziału:

  tel. 887 843 032;   887 843 036;   887 843 283;  887 843 364 w.150