Kontakt

Biuro Zarządu

ul. M. Skłodowskiej-Curie 62
59-301 Lubin

Sekretariat:

tel. (+48) 76 746 99 00
fax (+48) 76 746 99 07
e-mail: cbj_sek@cbj.kghm.pl

Inspektor Ochrony Danych:

Radca Prawny Adam Haręża
tel. (+48) 76 746 99 00
e-mail: dpo.cbj@cbj.kghm.pl

Dział Marketingu i  Sprzedaży:

tel. (+48) 76 746 99 12
tel. (+48) 76 746 99 13
tel. (+48) 76 746 99 15
tel. (+48) 76 746 99 16
e-mail: cbj@cbj.kghm.pl

Jesteśmy dyspozycyjni 24h/7:
tel. 885 447 447

Dział Umów:

tel. (+48) 76 746 99 10, 746 99 43

Dział Badań i Rozwoju:

tel. (+48) 76 746 99 55
tel. (+48) 76 746 99 14

Dział Komunikacji i CSR:

tel. (+48) 76 746 99 27
tel. (+48) 76 746 99 53
tel. (+48) 887 861 077

Wydziały Spółki i lokalizacje

Wydział Badań Jakości „Głogów” – WBJ-1

ul. Żukowicka 1 (teren Huty Miedzi)
67-200 Głogów

W zakresie badań przemysłowych produktów hutniczych oraz pomiarów w środowisku pracy:

Główny Inżynier Badań Jakości

tel. (+48) 76 747 67 99
tel. (+48) 76 747 67 72

Sekretariat:

tel. (+48) 76 747 77 47
fax (+48) 76 747 67 78
e-mail: wbj.1@cbj.kghm.pl

Wydział Badań Jakości „Legnica” – WBJ-2

ul. Złotoryjska 194 (teren Huty Miedzi)
59-220 Legnica

W zakresie badań przemysłowych produktów hutniczych oraz pomiarów emisyjnych:

Główny Inżynier Badań Jakości

tel. (+48) 76 729 92 02

Sekretariat:

tel. (+48) 76 729 92 01
fax (+48) 76 729 92 00
e-mail: wbj.2@cbj.kghm.pl

Wydział Kontroli Jakości „Polkowice-Sieroszowice” – WKJ-4

ul. Kopalniana 1A (szyb Polkowice Główne)
59-101 Polkowice

W zakresie badań technologicznych rud i produktów ich przetwarzania, analiz wód i ścieków oraz produktów żywnościowych:

Główny Inżynier Kontroli Jakości

tel. (+48) 76 72 99 100

W wyniku awarii linii telefonicznej w Budynkach Laboratorium Wydziału Kontroli Jakości WKJ-4 przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 187a-188 w Lubinie niesprawne są telefony kontaktowe: od 076 72-99-150   do   076 72-99-169.

 W związku z powyższym dostępne są następujące nr telefonów komórkowych

SEKRETARIAT WKJ-4   

tel. kom. +48 785 804 504

tel. kom. +48 667 981 688

Dodatkowe informacje w zakresie badań:

wód i ścieków:

tel. kom. +48 697 986 134
tel. kom. +48 697 973 453
tel. kom. +48 667 981 688

żywności (w tym badań mikrobiologicznych):

tel. kom. +48 697 986 134
tel. kom. +48 785 924 117

badań technologicznych:

tel. kom. +48 603 111 658
tel. kom. +48 667 872 318                                                                                                       tel. kom. +48 667 891 043

 Sekretariat:

 tel. (+48) 76 72 99 100
fax (+48) 76 748 13 36
e-mail: wkj.4@cbj.kghm.pl

Laboratorium Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 187a
59-301 Lubin

tel. (+48) 76 72 99 150 – 152
tel. kom. +48 667 981 688
fax (+48) 76 72 99 155

wkj.4@cbj.kghm.pl

Dodatkowe informacje w zakresie badań:

wód i ścieków:

Wydział WKJ-4,
tel. (+48) 76 72 99 153,
tel. kom. +48 697 986 134
tel. kom. +48 697 973 453
tel. kom. +48 667 981 688

emisji i imisji:

Wydział WBJ-2,
tel. (+48) 76 72 99 170,

środowiska pracy:

Wydział WBJ-1,
tel./fax (+48) 76 72 49 530,

żywności (w tym badań mikrobiologicznych):

Wydział WKJ-4,
tel. (+48) 76 72 99 154,
tel. kom. +48 697986134
tel. kom. +48  785 924 117

odpadów:

Wydział WBJ-1,
tel. (+48) 76 747 67 88,