Kontakt

Biuro Zarządu

ul. M. Skłodowskiej-Curie 62

59-301 Lubin

Sekretariat:

tel. (+48) 76 746 99 00
fax (+48) 76 746 99 07
e-mail: cbj_sek@cbj.kghm.pl

Inspektor Ochrony Danych:

Radca Prawny Adam Haręża
tel. (+48) 76 746 99 00
e-mail: dpo.cbj@cbj.kghm.pl

Dział Badań Rozwoju, Analiz i Procesów Biznesowych:

tel. (+48) 76 746 99 55
tel. (+48) 76 746 99 30

Dział Umów:

tel. (+48) 76 746 99 10
tel. (+48) 76 746 99 43

Obsługa klienta/ Sprzedaż usług:

Badania wody, ścieków, żywności i badania przemysłowe

tel. (+48) 76 729 91 75-76
tel. (+48) 697 673 697
tel. (+48) 609 791 802
tel. (+48) 76 729 91 53
tel. (+48) 667 981 688
e-mail: cbj@cbj.kghm.pl

Badania odpadów, gleby i badania przemysłowe

tel. (+48) 693 710 278
tel. (+48) 693 710 589
tel. (+48) 693 710 588
tel. (+48) 887 840 235

 

 

Pomiary emisji, imisji, gazów odlotowych i żyzności gleby

tel. (+48) 607 102 591
tel. (+48) 661 912 869
tel. (+48) 887 840 235
tel. (+48) 887 846 351

Badania i pomiary środowiska pracy

tel. (+48) 76 748 04 94
tel. (+48) 697 973 415
tel. (+48) 76 747 67 72
tel. (+48) 785 933 172

Jesteśmy dyspozycyjni 24h/7:

tel. (+48) 885 447 447

 

Strefa dla klienta

Formularze pozwalające na złożenie zapytania ofertowego i zlecenia znajdują się w Strefie Klienta

Wydziały Spółki i lokalizacje

Wydział Badań Jakości „Głogów” – WBJ-1

ul. Żukowicka 1 (teren Huty Miedzi)
67-200 Głogów

W zakresie badań przemysłowych produktów hutniczych oraz pomiarów w środowisku pracy:

Główny Inżynier Badań Jakości

tel. (+48) 76 747 67 99
tel. (+48) 76 747 67 72

Sekretariat:

tel. (+48) 76 747 77 47
fax (+48) 76 747 67 78
e-mail: wbj.1@cbj.kghm.pl

Wydział Badań Jakości „Legnica” – WBJ-2

ul. Złotoryjska 194 (teren Huty Miedzi)
59-220 Legnica

W zakresie badań przemysłowych produktów hutniczych oraz pomiarów emisyjnych:

Główny Inżynier Badań Jakości

tel. (+48) 76 729 92 02

Sekretariat:

tel. (+48) 76 729 92 01
fax (+48) 76 729 92 00
e-mail: wbj.2@cbj.kghm.pl

Wydział Kontroli Jakości „Polkowice-Sieroszowice” – WKJ-4

ul. Kopalniana 1A (szyb Polkowice Główne)
59-101 Polkowice

W zakresie badań technologicznych rud i produktów ich przetwarzania, analiz wód i ścieków oraz produktów żywnościowych:

Główny Inżynier Kontroli Jakości

tel. kom. (+48) 669 995 326
tel. kom. (+48) 603 111 658
tel. kom. (+48) 667 981 688

Sekretariat:

tel. (+48) 76 72 99 100

fax (+48) 76 748 13 36

e-mail: wkj.4@cbj.kghm.pl

Dodatkowe informacje w zakresie badań:

wód i ścieków:

tel. kom. +48 697 986 134
tel. kom. +48 697 973 453
tel. kom. +48 667 981 688

żywności (w tym badań mikrobiologicznych):

tel. kom. +48 697 986 134
tel. kom. +48 785 924 117

badań technologicznych:

tel. kom. +48 603 111 658
tel. kom. +48 667 872 318                                                           
tel. kom. +48 667 891 043

Laboratorium Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 187a
59-301 Lubin

tel. (+48) 76 72 99 150 – 152
tel. kom. +48 667 981 688
fax (+48) 76 72 99 155

e-mail: wkj.4@cbj.kghm.pl

Dodatkowe informacje w zakresie badań:

wód i ścieków:

Wydział WKJ-4,
tel. (+48) 76 72 99 153,
tel. kom. +48 697 986 134
tel. kom. +48 697 973 453
tel. kom. +48 667 981 688

emisji i imisji:

Wydział WBJ-2,
tel. (+48) 76 72 99 170,

środowiska pracy:

Wydział WBJ-1,
tel./fax (+48) 76 72 49 530,

żywności (w tym badań mikrobiologicznych):

Wydział WKJ-4,
tel. (+48) 76 72 99 154,
tel. kom. +48 697986134
tel. kom. +48  785 924 117

odpadów:

Wydział WBJ-1,
tel. (+48) 76 747 67 88,