The Company’s authorities

The Company’s Supervisory Board

  • Maciej Przerwa – Member of the Supervisory Board,
  • Anna Szarek – Member of the Supervisory Board,
  • Artur Mackiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
  • Jarosław Pluta  – Członek Rady Nadzorczej

Management Board

  • Wacław Szetelnicki – Chairman of the Board