The Company’s authorities

The Company’s Supervisory Board

  • Sławomir Kozioł – Chairman of the Supervisory Board,
  • Maciej Przerwa – Member of the Supervisory Board,
  • Anna Szarek – Member of the Supervisory Board,
  • Artur Mackiewicz – Członek Rady Nadzorczej.

Management Board

  • Wacław Szetelnicki – Chairman of the Board,
  • Jarosław Jędrysek  – Member of the Board.