Badania przemysłowe
dowiedz się więcej »
Badania środowiska naturalnego
dowiedz się więcej »
Badania środowiska pracy
dowiedz się więcej »

Najwyższa jakość procesów biznesowych

Wiodący dostawca usług badawczych i eksperckich, gwarantujący kompleksową obsługę i bezpieczeństwo działalności
Grupy KGHM Polska Miedź S.A. oraz wybranych klientów na rynku globalnym.

Centrum Badań Jakości jest jednym z największych laboratoriów badawczych w kraju, które świadczy kompleksowe usługi
w zakresie wykonywania różnorodnych badań, analiz i pomiarów fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych,
z uwzględnieniem poboru i przygotowania próbek, wykonania badań oraz opracowania wyników.

»
MIEJSCA
DOSTARCZANIA PRÓBEK
 

Badania przemysłowe

Badania przemysłowe: analiza składu chemicznego prób geologicznych bruzdowych, urobkowych i specjalnych, badania surowców, półproduktów i wyrobów
 

Badania środowiska naturalnego

Prace pomiarowo-analityczne z zakresu ochrony środowiska naturalnego obejmują m.in.: pomiary emisji i imisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, badania wody, ścieków…
 

Badania środowiska pracy

Badania i pomiary – czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy obejmują: pomiary zapylenia, w tym: stężenia pyłu całkowitego…
 

Badania żywności

Badania żywności – analizy mikrobiologiczne żywności (oznaczenie bakterii, drożdży, pleśni)…

Aktualności

Zaproszenie na panel dyskusyjny

Szanowni Państwo w związku z napływającymi pytaniami oraz wątpliwościami wynikającymi  z opublikowanego w lipcu 2018r. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12

czytaj więcej »
 
4
Ośrodki badawcze
 
42000
Badań tygodniowo
 
493
Osoby zatrudnione
 
22
Lata doświadczenia
 
1000
Firm współpracujących
 
6000
Pomiarów dziennie

Certyfikaty