OFERTA 
 

Wykonujemy następujące pomiary, badania i analizy:

 

Badania i pomiary czynników szkodliwych
i uciążliwych na stanowiskach pracy

Profesjonalne badanie środowiska pracy wymaga odpowiedniego podejścia i wiedzy. Eksperci zatrudnieni w CBJ w sposób szybki i efektywny badają występowanie różnego rodzaju czynników szkodliwych. Działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, mierzą m.in. pomiary pól elektromagnetycznych, hałasu, wydatku energetycznego oraz zapylenia.

 

Pomiary imisji i emisji

Efektywne i sprawne pomiary emisji oraz imisji to przede wszystkim wiedza dotycząca tego, co i jak mierzyć, ale także znajomość obowiązujących przepisów. Eksperci CBJ doskonale orientują się w wymaganiach oraz ograniczeniach prawnych. Wykonują m.in. pomiary emisji zanieczyszczeń metodami akredytowanymi, pomiary stężeń pyłu zawieszonego i inne analizy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Analizy wód, ścieków i osadów ściekowych

Badania wody i ścieków należą do najbardziej wymagających. Dlatego przy ich przeprowadzaniu najlepiej współpracować z doskonałymi specjalistami. CBJ oferuje badania ścieków i wody prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów dysponujących odpowiednią wiedzą, umiejętnościami a także znajomością przepisów.

 

Badania żywności

W zakresie analiz mikrobiologicznych CBJ oferuje usługi na najwyższym poziomie. To szczególnie ważne, gdy chodzi o badania żywności. Precyzja, odpowiednie metody i efektywność badań mają znaczenie decydujące. To dlatego CBJ od lat cieszy się doskonałą opinią i zaufaniem klientów.

 

Analizy gleb

Fizyko-chemiczne analizy gleb.

 

Badania przemysłowe

Analizowane materiały to głównie: rudy, koncentraty, odpady poflotacyjne, brykiety, żużle i pyły hutnicze, kamień miedziowy, szlam anodowy, miedź rafinowana ogniowo i elektrolitycznie, materiały pomocnicze np. ług posulfitowy, koks, węgiel kamienny i brunatny, kwas siarkowy, siarczan miedzi i niklu, sól kamienna oraz inne.

 

Badania odpadów

W przypadku badań odpadów oprócz profesjonalizmu i dokładności pomiarów liczy się także zgodność z odpowiednimi rozporządzeniami. Specjaliści pracujący w CBJ doskonale znają odpowiednie akty prawne, łącząc tę wiedzę z umiejętnościami i doświadczeniem w prowadzeniu różnego rodzaju analiz.

 

Badania środowiska naturalnego

Prace pomiarowo-analityczne z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

 

Badanie paliw stałych

Badanie paliw stałych (węgiel kamienny, węgiel drzewny) oraz odpadów z procesów termicznych

Nasze laboratoria zlokalizowane w Głogowie, Legnicy, Lubinie i Polkowicach wyposażone są m.in. w:

  • spektrometry rentgenofluorescencyjne z dyspersją fali i energii,
  • spektrometry emisyjne ze wzbudzeniem iskrowym i plazmowym,
  • spektrometry absorpcji atomowej (płomieniowe i bezpłomieniowe),
  • chromatografy gazowe, cieczowe i jonowe,
  • analizatory niskich zawartości tlenu, siarki, węgla i rtęci,
  • urządzenia do mikrofalowego roztwarzania prób,
  • urządzenia do poboru prób oraz pomiaru wielkości fizycznych na stanowiskach pracy,
  • urządzenia do poboru i pomiaru prób wód podziemnych (piezometry, studnie)
  • automatyczne titratory.

Wykwalifikowana i doświadczona kadra oraz nowoczesny sprzęt pomiarowo-analityczny gwarantuje naszym Klientom wysoką jakość świadczonych usług.