O FIRMIE

                                                                                                        

Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (CBJ sp. z o.o.) w Lubinie świadczy kompleksowe usługi w zakresie wykonywania różnorodnych badań, analiz i pomiarów fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych, z uwzględnieniem poboru i przygotowania próbek, wykonania badań oraz opracowania wyników.

CBJ sp. z o.o. jest jednym z największych laboratoriów badawczych w kraju, łącznie zatrudniającym niemal pół tysiąca pracowników. Spółka posiada Laboratoria zlokalizowane w Głogowie, Legnicy, Lubinie i Polkowicach. Duży potencjał badawczy oparty na licznej, doświadczonej kadrze, a także spełniający wymagania światowych standardów sprzęt pomiarowo-analityczny, gwarantuje profesjonalne i rzetelne wykonanie badań oraz sprostanie oczekiwaniom klientów w zakresie wdrażania nowych usług badawczych.

W Spółce od wielu lat funkcjonuje i jest doskonalony certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001. Ponadto wdrożono elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (PN-ISO/IEC 27001), a także zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N 18001).

Rok założenia: 1996 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 117 800 zł i dzieli się na 21 863 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 600 złotych, które w kapitale zakładowym w 100% objęte zostały przez KGHM Polska Miedź S.A.

WŁADZE SPÓŁKI

MISJA I POLITYKA ZSZ

AKREDYTACJA I SYSTEM ZARZĄDZANIA

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

KODEKS ETYKI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.