Mobilne Laboratorium Środowiskowe – z lotu ptaka i na kółkach!

Analizy próbek powietrza, gleb i wód powierzchniowych jakich jeszcze nie było – Centrum Badań Jakości oddaje do użytku Mobilne Centrum Laboratoryjne, które do pomiarów będzie używać m.in. dronów. Inwestycja w specjalistyczne auto to jeden z elementów realizowanej w Spółce strategii, która kładzie szczególny nacisk na rozwiązania proekologiczne.

„Mobilne Laboratorium Środowiskowe” to jedyny tego typu sprzęt na Dolnym Śląsku. Będzie pomagać w diagnozowaniu jakości powietrza, wód czy badaniu gleby. Na te ostatnie analizy, specjalistycznym urządzeniom wystarczą minuty. Auto będzie zintegrowane oprócz specjalistycznego sprzętu diagnostycznego również z dronem, tak by w razie zagrożenia można było bezpiecznie pobierać próbki powietrza z terenów zanieczyszczonych.

MLŚ pomoże ochraniać środowisko

Badania i pomiary w specjalistycznym pojeździe Centrum Badań Jakości będą realizowane
w obszarach ochrony środowiska i technologii przemysłowej, także jako narzędzie do inspekcji obiektów do których dostęp jest utrudniony lub niebezpieczny. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom MLŚ umożliwi m.in. dokumentowanie szkód górniczych w obiektach przemysłowych czy inwentaryzację hałd wydobytej rudy miedzi. Drony pozwolą na przestrzenne modelowanie budynków i obiektów w technologii 3D.

W Centrum będą wykonywane także badania wód powierzchniowych czy basenowych. Dzięki Mobilnemu Laboratorium przenośne urządzenia będą wykorzystywane do monitorowania, czy wykrywania ubocznych produktów chlorowania wody, albo oceny jakości powietrza oraz analizy odpadów paleniskowych w gospodarstwach domowych..

MLŚ dla jakości powietrza w regionie

Mobilne Centrum Laboratoryjne pozwala też na poglądowe analizy jakości powietrza. Zainstalowany w pojeździe sprzęt pozwala pobierać próbki i poddawać je wstępnym badaniom. Już taka pierwsza daje wiarygodne informacje na temat ewentualnego zagrożenia występującego we wskazanym miejscu.

Bazą dla Mobilnego Laboratorium Środowiskowego jest hybrydowy bus z wykonaną specjalnie dla CBJ zabudową przestrzeni ładunkowej. Na wyposażeniu samochodu znajdują się wysokospecjalistyczne i innowacyjne urządzenia w tym mi.in.: zestaw dronowy z kamerą wysokiej rozdzielczości oraz innowacyjnym systemem badania zanieczyszczeń powietrza, przenośny chromatograf gazowy, spektrometr oraz skaner gleby. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu – Mobilne Laboratorium Środowiskowe.