ZAUFALI NAM

KLIENCI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Partnerzy

Mamy zaszczyt wspólpracować z uznanymi organizacjami i klubami branżowymi, do których, między innymi, zaliczają się:

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych jest organizacją dobrowolną, niezależną, zrzeszającą laboratoria badawcze i pomiarowe, jednostki certyfikujące wyroby oraz inne instytucje, zakłady produkcyjne i usługowe, którym bliska jest tematyka działania Klubu.

Klub Polskie Forum ISO 9000

Zrzesza dostawców wyrobów i usług zainteresowanych wdrażaniem, doskonaleniem i rozwojem systemów zarządzania oraz oceny zgodności na podstawie postanowień: norm międzynarodowych ISO serii 9000, dotyczących systemów jakości,innych dokumentów normatywnych, dotyczących systemów organizacji i zarządzania, w tym ISO 14000 i PN 18000 oraz dyrektyw Unii Europejskiej nowego podejścia.