AKREDYTACJA I SYSTEM ZARZĄDZANIA

AKREDYTACJA LABORATORIÓW SPÓŁKI

Od stycznia 2003 r. posiadamy akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji, która potwierdza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Przez lata rozszerzaliśmy zakres metod akredytowanych i obecnie posiadamy bardzo szeroką ofertę akredytowanych metod badawczych, która jest zawarta w ZAKRESIE AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 412 

Ponadto od roku 2010 posiadamy elastyczny zakres akredytacji co pozwala nam na przedstawianie Klientom kompleksowej oferty badań oraz szybkie reagowanie na ich potrzeby, szczególnie w obszarach regulowanych prawnie.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 412 obejmuje:

Badania chemiczne:

 • wody, gleby, osadów, ścieków, powietrza,
 • pyłów, gazów odlotowych, odpadów, paliw stałych,
 • wody do spożycia przez ludzi, żywności i obiektów z obszaru produkcji żywności,
 • materiałów górniczych i hutniczych przemysłu miedziowego,

Badania właściwości fizycznych:

 • wody, wody do spożycia przez ludzi,
 • gleby, osadów, ścieków, powietrza, odpadów, gazów odlotowych, paliw stałych,
 • materiałów górniczych i hutniczych przemysłu miedziowego,

Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne)

 • środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – drgania, oświetlenie, mikroklimat, pole elektromagnetyczne, hałas, nielaserowe promieniowanie optyczne),
 • środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas),
 • gazy odlotowe

Badania mikrobiologiczne

 • wody do spożycia,
 • żywności i obiektów z obszaru produkcji żywności,
 • wody, osadów,

Badania sensoryczne:

 • wody,

Pobieranie próbek do badań:

 • wody, gleby, osadów, ścieków, powietrza,
 • pyłów, gazów odlotowych,
 • odpadów,
 • wody do spożycia przez ludzi,
 • koncentratu miedzi.

AKTUALNY ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 412 oraz LISTY AKREDYTOWANYCH DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO znajdują się w zakładce ZAKRES AKREDYTACJI.

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

CBJ sp. z o.o. od roku 1999 posiada certyfikowany system zarządzania jakością. Obecnie spełniamy wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Zakres certyfikacji obejmuje:

Usługi w zakresie pobierania próbek, badań i pomiarów środowiska naturalnego, środowiska pracy, produktów spożywczych i procesów technologicznych.