POMIARY IMISJI I EMISJI

Efektywne i sprawne pomiary emisji oraz imisji to przede wszystkim wiedza dotycząca tego,    co i jak mierzyć, ale także znajomość obowiązujących przepisów. Eksperci CBJ doskonale orientują się w wymaganiach oraz ograniczeniach prawnych. Wykonują m.in. pomiary emisji zanieczyszczeń metodami akredytowanymi, pomiary stężeń pyłu zawieszonego i inne analizy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nowoczesne metody oraz stosowany sprzęt analityczny pozwalają uzyskać pomiary dokładne i wiarygodne. Dzięki nim CBJ może zapewnić najwyższą jakość wykonywanych usług.

 

Emisja:

 • pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych metodą referencyjną (pył ogółem, pył zawieszony),
 • pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych metodami referencyjnymi,
 • pomiary skuteczności działania urządzeń oczyszczających,
 • oznaczanie stężeń metali w pyle emisyjnym,
 • pomiary biogazu ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków i studzienek kanalizacyjnych,
 • badania emisji hałasu do środowiska.

 

Imisja:

 • pomiary średniodobowe i chwilowe zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w powietrzu atmosferycznym,
 • pomiary stężeń pyłu zawieszonego,
 • pomiary opadu pyłu,
 • określanie parametrów meteorologicznych powietrza: temperatura, wilgotność, ciśnienie, prędkość i kierunek wiatru,
 • oznaczanie w pyłach stężeń: metali, substancji smolistych, substancji organicznych, substancji nieorganicznych,

Do wykonywania opisanych pomiarów stosujemy:

 1. zestawy pyłomierzy (pyłomierz EMIOTEST 2594, pyłomierze P10ZA),
 2. analizator gazów HORIBA PG-250C,
 3. analizator gazów MADUR GA 40T plus,
 4. analizator biogazu LMSxi, typ G4.18,
 5. aspiratory automatyczne ASP-2,
 6. automatyczne poborniki próbek pyłu zawieszonego typu PP1-A i SKYPOST PM/HV z sondami PM10.