Władze spółki

Rada Nadzorcza Spółki

  • Sławomir Kozioł – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Maciej Przerwa – Członek Rady Nadzorczej,
  • Anna Szarek – Członek Rady Nadzorczej,
  • Artur Mackiewicz – Członek Rady Nadzorczej. 

     

Zarząd Spółki

  • Wacław Szetelnicki – Prezes Zarządu,
  • Jarosław Jędrysek – Członek Zarządu.