Władze spółki

Rada Nadzorcza Spółki

  • Maciej Przerwa – Członek Rady Nadzorczej,
  • Anna Szarek – Członek Rady Nadzorczej,
  • Artur Mackiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
  • Jarosław Pluta  – Członek Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki

  • Wacław Szetelnicki – Prezes Zarządu
  • Artur Perliński –  Wiceprezes Zarządu