WŁADZE SPÓŁKI

RADA NADZORCZA

Anna Szarek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

Robert Rożek – Członek Rady Nadzorczej,

Marek Kania – Członek Rady Nadzorczej,

Tomasz Klaczyński – Członek Rady Nadzorczej.

       ZARZĄD

Krzysztof Tomajczyk – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezes Zarządu