Władze spółki

Rada Nadzorcza Spółki

  • Sławomir Kozioł – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Robert Rożek – Członek Rady Nadzorczej,
  • Sylwia Sobolewska – Członek Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki

  • Wacław Szetelnicki – Prezes Zarządu,
  • Jarosław Jędrysek – Członek Zarządu.