Władze spółki

Rada Nadzorcza Spółki

  • Jarosław Pluta – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Anna Szarek – Członek Rady Nadzorczej,
  • Artur Mackiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
  • Maciej Przerwa – Członek Rady Nadzorczej,
  • Piotr Sękowski – Członek Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki

  • Artur Perliński –  Wiceprezes Zarządu,  p.o.  Prezes Zarządu