WŁADZE SPÓŁKI

   RADA NADZORCZA

Anna Szarek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

Artur Mackiewicz – Członek Rady Nadzorczej,

Maciej Przerwa – Członek Rady Nadzorczej,

Piotr Sękowski – Członek Rady Nadzorczej.

       ZARZĄD

Krzysztof Tomajczyk – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezes Zarządu