PRACAPOLITYKA KADROWA

Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – to firma z 28 letnią tradycją. Dynamicznie rozwijająca się z jasno określoną Wizją i Misją. To przedsiębiorstwo, które chce i odnosi sukcesy na konkurencyjnym rynku i nieustannie dąży do doskonalenia. Spółka, która nie tylko posiada dobrą strategię, ale również przekłada ją na zdolność do realizacji.

W czerwcu 2008 roku CBJ sp. z o.o. został przyznany przez Grupę Media Partner z Katowic, tytuł Solidny Pracodawca Dolnego Śląska 2007.

Założeniem polityki personalnej CBJ sp. z o.o. jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kwalifikacji i motywacji pracowników, który umożliwi realizację przyjętej przez Spółkę strategii. Dynamiczny rozwój, akredytacja nowych metod badawczych, dywersyfikacja usług realizowanych przez Spółkę, wymusza określanie kierunków kształcenia, kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz właściwego powiązania z kierunkami przedsięwzięć rozwojowych.

Jednym z głównych celów polityki personalnej jest rozwój kadr oraz pozyskiwanie pracowników o wysokich kierunkowych kwalifikacjach, takich jak: chemia, biotechnologia, ochrona środowiska i pokrewne.

Spółka oferuje zatrudnienie w dynamicznej, nowoczesnej i bezpiecznej firmie, która dba o rozwój pracowników, umożliwia podnoszenia kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia, oferuje bardzo szeroki pakiet socjalny. Pomocą socjalną objęci są wszyscy pracownicy Spółki oraz członkowie ich rodzin.

Pobierz klauzula informacyjna dla kandydata do pracy/pracownika

Ponadto

 • Kandydat jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w elektronicznym formularzu dla celów rekrutacji w Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Kandydaci, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie we wstępnej selekcji będą powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Kandydat, który przeszedł pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną może zostać za jego zgodą umieszczony w Bazie Kandydatów przez okres 12 miesięcy.
 • Dane osobowe gromadzone podczas elektronicznej rekrutacji kandydatów będą wykorzystywane wyłącznie do tych celów i nie będą udostępniane osobom trzecim.

STAŻE

Spółka pozyskuje pracowników poprzez zatrudnienie na staż absolwentów szkół wyższych i średnich w ramach umów zawartych z Powiatowymi Urzędami Pracy.

Celem odbycia stażu w CBJ sp. z o.o. kandydat winien dostarczyć:

 • CV – w formie elektronicznej
 • Kandydat musi być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.
 • Kandydat jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w elektronicznym formularzu dla celów rekrutacji w Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Od kandydatów oczekujemy uzupełnienia zamieszczonego kwestionariusza – w formie elektronicznej.
 
 

PRAKTYKI 

Na podstawie skierowania z Uczelni lub w ramach podpisanego Porozumienia z Pracodawcą, Spółka zapewnia studentom wyższych Uczelni odbywanie praktyk. Preferowane kierunki studiów to: chemia, biologia, ochrona środowiska i pokrewne.

Celem odbycia praktyki w CBJ sp. z o.o. student winien dostarczyć:

 • CV – w formie elektronicznej.
 • Preferowane Uczelnie: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy.
 • Kandydat na praktykę jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w elektronicznym formularzu dla celów rekrutacji w Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Od kandydatów oczekujemy uzupełnienia zamieszczonego kwestionariusza – w formie elektronicznej.

Staże

Praktyki

Praca