BADANIE PALIW STAŁYCH

Badanie paliw stałych (węgiel kamienny, węgiel drzewny) oraz odpadów z procesów termicznych:

  • Ciepło spalania i wartość opałowa
  • Zawartość popiołu
  • Zawartość wilgoci
  • Straty przy prażeniu
  • Części lotne
  • Zawartość siarki