OFERTA SPECJALNA

Mając na względzie duże zainteresowanie usługami pomiarowo-badawczymi świadczonymi przez Laboratoria CBJ sp. z o.o. stworzyliśmy OFERTY SPECJALNE dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb.

 1.  USŁUGI Z LOTU „PTAKA” – „TECHNICZNE INSPEKCJE WIZYJNE Z DRONA”
 2. OFERTA DLA FIRM I OSÓB NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 3. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA POBIERANIA PRÓBEK ODPADÓW I OSADÓW ŚCIEKOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM ANALIZ
 4. POBÓR I BADANIE ŻYZNOŚCI GLEBY NOWOCZESNYM SKANEREM AGROCARES W 15 MINUT  U PAŃSTWA NA POSESJI, DZIAŁCE OGRODOWEJ I NA POLU

OFERTA I


USŁUGI Z LOTU „PTAKA” – „TECHNICZNE INSPEKCJE WIZYJNE Z DRONA”

Jeżeli posiadają Państwo obiekty, które wymagają przeprowadzenia przeglądów, inspekcji stanu technicznego
i docelowe miejsce jest trudno dostępne a wysłanie pracowników wiąże się z ryzykiem upadku z wysokości,
lub dodatkowymi kosztami związanymi z wynajęciem specjalistycznych firm proponujemy skorzystanie z naszej oferty.

Posiadamy przeszkoloną kadrę, dedykowany sprzęt – drony DJI Matrice 600 PRO lub DJI Phantom 4 Pro z kamerami
o wysokiej rozdzielczości oraz odpowiednimi aplikacjami,
które mogą wykonać lotnicze inspekcje wizyjne
tam gdzie człowiek ma ograniczony dostęp.
Dokumentujemy przebieg lotów przekazując zarazem zgromadzone dane
w postaci elektronicznej pozwalającej na ich dalsze zastosowanie.

Forma przekazu  dla Klienta:

 • Raport z opisem (np. objętość hałdy , stan na dzień),
 • CD/DVD z zawartością:
  –  folder z plikami/zdjęciami,
  –  folder ze zbiorem plików wynikowych.

Po zainstalowaniu darmowej przeglądarki istnieje możliwość dalszej analizy „zbioru plików wynikowych”.

 • Co kryje się pod nazwą nowej usługi?

To są między innymi:

– przeglądy  wież, kominów, silosów i zbiorników, wież radiowych

inspekcje dachów budynków, taśmociągów, farm fotowoltaicznych, sieci ciepłowniczych, pylonów i przęseł mostowych,
hal produkcyjnych, wieżowców, masztów GSM,

lokalizacje pęknięć i korozji,

szacowanie objętości mas ziemi, hałd i składowisk,

postępy inwestycji budowlanych

 • Do kogo skierowana jest nasza oferta?

To przede wszystkim:

przemysł górniczy i hutniczy, energetyczny

telekomunikacja,  budownictwo,

– indywidualni Zleceniodawcy

Co nas wyróżnia?

Między innymi:

bezpieczeństwo,  elastyczność,

wysoka rozdzielczość zdjęć, precyzyjność,

szybkość, mobilność

 Nie ryzykuj życia ludzi, zaoszczędź czas i zleć trudne zadania profesjonalistom z CBJ sp. z o.o. w Lubinie

 Kontakt: Rafał Kołodziej tel. 76/74 69 955

Zapraszamy do obejrzenia filmu – Techniczne Inspekcje z Drona

OFERTA II


OFERTA DLA FIRM I OSÓB NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Od 1 kwietnia 2019 roku realizujemy usługi dla każdego z Państwa także dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jeżeli jesteś właścicielem przydomowej studni, działki ogrodowej albo chcesz po prostu wiedzieć jaki skład chemiczny ma woda, którą pijesz, jeżeli produkujesz żywność chcesz poznać jej parametry mikrobiologiczne? – To nasza oferta jest idealna dla Ciebie.

Każdy na potrzeby własne, ma możliwość poddania analizie chemicznej produkty na bazie usług z aktualnej oferty naszej Spółki m.in. w zakresie:

 • Badania wody przeznaczonej do spożycia, ze studni, ze stawów oraz z basenów.
 • Badania mikrobiologiczne żywności, np. serów, surówek, mięsa i wyrobów mięsnych, wyrobów cukierniczych, lodów, owoców i warzyw.
 • Pozostałe badania i pomiary oferowane przez CBJ sp. z o.o. ustalane są według indywidualnych potrzeb Klienta.

Jesteśmy akredytowanym laboratorium badawczym należącym do Grupy KGHM Polska Miedź S.A. Od 23 lat świadczymy usługi dla podmiotów gospodarczych na rynku lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Usługi świadczymy metodami zgodnymi z obowiązującymi przepisami.

Wyniki naszych badań  są respektowane przez najbardziej wymagające jednostki kontrolujące.

Stoimy na straży prawidłowości przestrzegania przepisów prawa związanych z ekologią oraz ochroną środowiska.

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY ZLECIĆ NAM USŁUGĘ – ETAPY REALIZACJI:

 1. Kontakt z pracownikiem Działu Sprzedaży – doradztwo w zakresie ustalenia:- ustalenie rzeczywistych potrzeb Klienta,- rodzaju usługi,- celu badania,- sposobu oraz terminu poboru próbki,- ceny usługi,- inne.
 2. Złożenie zlecenia (w przypadku osób prywatnych- wniesienie opłaty w Biurze Zarządu przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 62 w Lubinie).
 3. Jeżeli wymaga tego usługa – dostarczenie próbek do badań do wskazanego laboratorium.
 4. Przeprowadzenie badań/analiz przez laboratorium.
 5. Wydanie wyników badań w formie sprawozdania.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

OFERTA III


Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę pobierania próbek odpadów i osadów ściekowych oraz wykonywania analiz.

 Dlaczego trzeba badać

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. odpady wytwarzane, kierowane na składowisko odpadów, poddaje się testowi zgodności, który wykonywany jest:

 • co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej, jeżeli wynika to z podstawowej charakterystyki odpadów;
 • w przypadku zmian w procesie produkcji (dotyczy m.in. zmiany użytych surowców lub materiałów).

Laboratoria CBJ sp. z o.o.  akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (Nr AB 412), wykonują  usługi, które spełniają m.in. wymagania:

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów
  do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277).
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015, poz. 257).

 Co badamy

 • Osady i odpady mineralne;
 • Odpady budowlane;
 • Szlamy i odpady płynne;
 • Osady z procesów przemysłowych;
 • Osady ściekowe;
 • Żużle, popioły i pyły paleniskowe;
 • Odpady chemiczne – organiczne zmieszane.

 Wykaz kodów odpadów i zakres badań (ponad 400 kodów) dostępny jest u przedstawicieli Spółki i na stronie www.cbj.com.pl

 Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  OFERTA IV

Laboratoria CBJ sp. z o.o. oferują innowacyjny produkt jakim jest pobieranie i badanie żyzności gleby nowoczesnym skanerem do analizy gleb AgroCares

z a p r a s z a m y :

 • jednostki samorządów terytorialnych, gmin, urzędów
 • rolników, przedsiębiorstwa rolne oraz leśne
 • właścicieli działek oraz przydomowych ogródków i pasów zieleni
 • gospodarstwa agroturystyczne, producentów żywności ekologicznej i BIO
 • hodowców zwierząt i plantatorów
 • jednostki badawczo-rozwojowe oraz organizacje o charakterze ekologicznym.

Dlaczego warto badać glebę – korzyści dla klienta:

 • bogatsze i ekologiczniejsze plony
 • oszczędność nawozów i kosztów ich zakupu
 • mniejsze zanieczyszczenie środowiska
 • wyeliminowanie większości chorób roślin
 • prawidłowy i oczekiwany wzrost roślin ozdobnych, w tym trawników
 • rzeczywiste zapotrzebowanie na składniki odżywcze podawane w kg
 • możliwość sporządzenia odpowiedniej mieszanki nawozu zaspokajającego potrzeby gleby i roślin.

Warto pamiętać, że:

WIELKOŚĆ PLONU, PRAWIDŁOWY WZROST I KONDYCJA ROŚLIN  WIELOLETNICH I JEDNOROCZNYCH
W 60 % JEST UZALEŻNIONA OD ŻYZNOŚCI GLEBY

POBIERANIE I BADANIE ODBYWA SIĘ BEZPOŚREDNIO U KLIENTA – NA POLU, DZIAŁCE, NA POSESJI I TRWA OKOŁO 15 MIN.

Badane parametry:

 • pH (odpowiada za właściwy pobór składników odżywczych przez rośliny)
 • materia organiczna (wskazuje poziom składników odżywczych i zdolność zatrzymywania wody w glebie, zagęszcza jej strukturę i zapobiega erozji)
 • azot całkowity (zapewnia szybki wzrost roślin i wysoka jakość roślin)
 • fosfor całkowity (wspomaga ukorzenianie, odporność na mrozy i stymuluje krzewienie)
 • potas wymienny (odpowiada za jakość plonów – kształt, kolor i wielkość)
 • zawartość frakcji ilastych (określa ciężkość i plastyczność gleby oraz jej przepuszczalność)
 • pojemność wymiany kationów (stanowi bufor przed zakwaszeniem gleby i wpływa na zdolność gleby do zatrzymywania w niej składników odżywczych )

Żyzność Gleby  –  powinna być monitorowana na bieżąco – przed, podczas i po zakończeniu wegetacji roślin

                                   – TO WIĘKSZE PLONY, MNIEJSZE NAKŁADY I WIĘKSZA SATYSFAKCJA!

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.