OFERTA SPECJALNA

                        CBJ jako pierwsze laboratorium w Polsce oznacza węgiel elementarny w spalinach silnika Diesla

Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Lubinie spełnia wszystkie wymagania prawne w zakresie oznaczania czynnika rakotwórczego jakim są spaliny silników Diesla. W dniu 16.12.2022 r. laboratoria Spółki uzyskały akredytację w obszarze pobierania próbek oraz badania stężenia/zawartości spalin emitowanych z silników Diesla mierzonych jako węgiel elementarny (EC) metodą termiczno-optyczną z detekcją FID.
Podczas prac wdrożeniowych metody pobierania i oznaczania węgla elementarnego w środowisku pracy specjaliści z Centrum Badań Jakości sp. z o. o. współpracowali z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy w Warszawie (CIOP-PIB) oraz Politechniką Wrocławską.

Rozporządzenie Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. (Dz.U z 2021 r., poz.325), zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, wprowadza nowe podejście do wyrażania narażenia na spaliny emitowane z silników Diesla. Od dnia 20.02.2023 r. ma ono być mierzone jako zawartość węgla elementarnego w spalinach silnika Diesla z najwyższym dopuszczalnym stężeniem ustalonym na 0,05 mg/m3. Jednocześnie spaliny silnika Diesla zostały zakwalifikowane jako czynnik rakotwórczy, co generuje obowiązek przedstawiania sprawozdania o czynnikach rakotwórczych do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowego Inspektoratu Sanitarnego.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Centrum Badań Jakości sp. z o.o. jako pierwsze laboratorium w Polsce spełniło wymagania prawne w zakresie badań ww. czynnika rakotwórczego, w tym wymagania akredytacyjne, które gwarantują bezstronność i poufność w zakresie wszystkich informacji dotyczących realizacji działalności dotyczącej badań środowiska pracy. Mamy nadzieję, że staniemy się Państwa partnerem w zakresie badań narażenia pracowników na spaliny emitowane z silników Diesla.
Pełna oferta badań, pomiarów, pobierania próbek świadczonych przez laboratoria CBJ sp. z. o.o. znajduje się w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412 na stronie internetowej www.cbj.com.pl.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług oraz do kontaktu z naszymi specjalistami!

tel. +48 76 746 99 00
tel. +48 76 748 04 92
tel. +48 76 748 04 94
tel. +48 697 673 697 (w przypadku pobierania próbek we własnym zakresie)
e-mail: cbj_sek@cbj.kghm.pl;      j.michaluk@cbj.kghm.pl

                                                                                   Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 

 


                                                                                  „TECHNICZNE INSPEKCJE WIZYJNE Z DRONA”

Jeżeli posiadają Państwo obiekty, które wymagają przeprowadzenia przeglądów, inspekcji stanu technicznego
i docelowe miejsce jest trudno dostępne a wysłanie pracowników wiąże się z ryzykiem upadku z wysokości,
lub dodatkowymi kosztami związanymi z wynajęciem specjalistycznych firm proponujemy skorzystanie z naszej oferty.

Posiadamy przeszkoloną kadrę, dedykowany sprzęt – drony DJI Matrice 600 PRO lub DJI Phantom 4 Pro z kamerami
o wysokiej rozdzielczości oraz odpowiednimi aplikacjami,
które mogą wykonać lotnicze inspekcje wizyjne
tam gdzie człowiek ma ograniczony dostęp.
Dokumentujemy przebieg lotów przekazując zarazem zgromadzone dane
w postaci elektronicznej pozwalającej na ich dalsze zastosowanie.

Forma przekazu  dla Klienta:

 • Raport z opisem (np. objętość hałdy , stan na dzień),
 • CD/DVD z zawartością:
  –  folder z plikami/zdjęciami,
  –  folder ze zbiorem plików wynikowych.

Po zainstalowaniu darmowej przeglądarki istnieje możliwość dalszej analizy „zbioru plików wynikowych”.

 • Co kryje się pod nazwą nowej usługi?

To są między innymi:

– przeglądy  wież, kominów, silosów i zbiorników, wież radiowych

inspekcje dachów budynków, taśmociągów, farm fotowoltaicznych, sieci ciepłowniczych, pylonów i przęseł mostowych,
hal produkcyjnych, wieżowców, masztów GSM,

lokalizacje pęknięć i korozji,

szacowanie objętości mas ziemi, hałd i składowisk,

postępy inwestycji budowlanych

 • Do kogo skierowana jest nasza oferta?

To przede wszystkim:

przemysł górniczy i hutniczy, energetyczny

telekomunikacja,  budownictwo,

– indywidualni Zleceniodawcy

Co nas wyróżnia?

Między innymi:

bezpieczeństwo,  elastyczność,

wysoka rozdzielczość zdjęć, precyzyjność,

szybkość, mobilność

 Nie ryzykuj życia ludzi, zaoszczędź czas i zleć trudne zadania profesjonalistom z CBJ sp. z o.o. w Lubinie

 Kontakt: Rafał Kołodziej tel. 76/746 99 55

                                                 Zapraszamy do obejrzenia filmu – Techniczne Inspekcje z Drona

 

 

 


                                         OFERTA DLA FIRM I OSÓB NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Od 1 kwietnia 2019 roku realizujemy usługi dla każdego z Państwa także dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jeżeli jesteś właścicielem przydomowej studni, działki ogrodowej albo chcesz po prostu wiedzieć jaki skład chemiczny ma woda, którą pijesz, jeżeli produkujesz żywność chcesz poznać jej parametry mikrobiologiczne? – To nasza oferta jest idealna dla Ciebie.

Każdy na potrzeby własne, ma możliwość poddania analizie chemicznej produkty na bazie usług z aktualnej oferty naszej Spółki m.in. w zakresie:

 • Badania wody przeznaczonej do spożycia, ze studni, ze stawów oraz z basenów.
 • Badania mikrobiologiczne żywności, np. serów, surówek, mięsa i wyrobów mięsnych, wyrobów cukierniczych, lodów, owoców i warzyw.
 • Pozostałe badania i pomiary oferowane przez CBJ sp. z o.o. ustalane są według indywidualnych potrzeb Klienta.

Jesteśmy akredytowanym laboratorium badawczym należącym do Grupy KGHM Polska Miedź S.A. Od 23 lat świadczymy usługi dla podmiotów gospodarczych na rynku lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Usługi świadczymy metodami zgodnymi z obowiązującymi przepisami.

Wyniki naszych badań  są respektowane przez najbardziej wymagające jednostki kontrolujące.

Stoimy na straży prawidłowości przestrzegania przepisów prawa związanych z ekologią oraz ochroną środowiska.

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY ZLECIĆ NAM USŁUGĘ – ETAPY REALIZACJI:

 1. Kontakt z pracownikiem Działu Obsługi Klienta – doradztwo w zakresie ustalenia:- ustalenie rzeczywistych potrzeb Klienta,- rodzaju usługi,- celu badania,- sposobu oraz terminu poboru próbki,- ceny usługi,- inne.
 2. Złożenie zlecenia (w przypadku osób prywatnych- wniesienie opłaty w Biurze Zarządu przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 62 w Lubinie).
 3. Jeżeli wymaga tego usługa – dostarczenie próbek do badań do wskazanego laboratorium.
 4. Przeprowadzenie badań/analiz przez laboratorium.
 5. Wydanie wyników badań w formie sprawozdania.

                                                                                     Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 

 

    PROFESJONALNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA POBIERANIA PRÓBEK ODPADÓW I OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA        ANALIZ.

 Dlaczego trzeba badać ?

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. odpady wytwarzane, kierowane na składowisko odpadów, poddaje się testowi zgodności, który wykonywany jest:

 • co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej, jeżeli wynika to z podstawowej charakterystyki odpadów;
 • w przypadku zmian w procesie produkcji (dotyczy m.in. zmiany użytych surowców lub materiałów).

Laboratoria CBJ sp. z o.o.  akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (Nr AB 412), wykonują  usługi, które spełniają m.in. wymagania:

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów
  do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277).
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015, poz. 257).

 Co badamy ?

 • Osady i odpady mineralne;
 • Odpady budowlane;
 • Szlamy i odpady płynne;
 • Osady z procesów przemysłowych;
 • Osady ściekowe;
 • Żużle, popioły i pyły paleniskowe;
 • Odpady chemiczne – organiczne zmieszane.

 Wykaz kodów odpadów i zakres badań (ponad 400 kodów) dostępny jest u przedstawicieli Spółki i na stronie www.cbj.com.pl

                                                                               Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.