BADANIA ŚRODOWISKA PRACY

Profesjonalne badanie środowiska pracy wymaga odpowiedniego podejścia i wiedzy. Eksperci zatrudnieni w CBJ w sposób szybki i efektywny badają występowanie różnego   rodzaju czynników szkodliwych. Działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, mierzą m.in. pomiary pól elektromagnetycznych, hałasu, wydatku energetycznego oraz zapylenia. Kompleksowe podejście do badań sprawia, że pomiary środowiska pracy prowadzone przez specjalistów CBJ są od lat cenione przez klientów. Zaufanie partnerów to również wynik najwyższej jakości usług pomiarowych i analitycznych. To dlatego współpracują z nami największe polskie przedsiębiorstwa działające w branżach tak zróżnicowanych, jak górnictwo, handel czy energetyka.

 Badania i pomiary – czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy obejmują:

 • pomiary spalin emitowanych z silników Diesla, mierzonych jako węgiel elementarny (EC),
 • pomiary zapylenia, w tym: stężenia frakcji wdychanej, respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit),
 • pomiary pól elektromagnetycznych,
 • pomiary skuteczności wentylacji,
 • pomiary nielaserowego promieniowania optycznego
 • pomiary drgań ogólnych i miejscowych,
 • pomiary stężenia substancji toksycznych w powietrzu, WWA w powietrzu, metali
  w powietrzu,
 • pomiary natężenia oświetlenia, natężenia  hałasu,
 • pomiary hałasu pochodzącego od instalacji urządzeń i zakładów przemysłowych
 • pomiary mikroklimatu (zimnego, ciepłego, umiarkowanego),
 • pomiary wydatku energetycznego,
 • frakcja torakalna kwasu siarkowego,
 • inne, nie wymienione wyżej.