Badania środowiska pracy

Profesjonalne badanie środowiska pracy wymaga odpowiedniego podejścia i wiedzy. Eksperci zatrudnieni w CBJ w sposób szybki i efektywny badają występowanie różnego   rodzaju czynników szkodliwych. Działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, mierzą m.in. pomiary pól elektromagnetycznych, hałasu, wydatku energetycznego oraz zapylenia. Kompleksowe podejście do badań sprawia, że pomiary środowiska pracy prowadzone przez specjalistów CBJ są od lat cenione przez klientów. Zaufanie partnerów to również wynik najwyższej jakości usług pomiarowych i analitycznych. To dlatego współpracują z nami największe polskie przedsiębiorstwa działające w branżach tak zróżnicowanych, jak górnictwo, handel czy energetyka.

 Badania i pomiary – czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy obejmują:

 • pomiary zapylenia, w tym: stężenia pyłu całkowitego, respirabilnego i wolnej krystalicznej krzemionki,
 • pomiary WWA w powietrzu,
 • pomiary pól elektromagnetycznych,
 • ocenę stanowisk komputerowych,
 • pomiary skuteczności wentylacji,
 • pomiary stężenia metali w powietrzu,
 • pomiary stężenia substancji toksycznych w powietrzu,
 • pomiary oświetlenia w tym luminacji,
 • pomiary hałasu,
 • pomiary widma hałasu w celu doboru ochronników słuchu,
 • pomiary mikroklimatu (zimnego, ciepłego, umiarkowanego),
 • pomiary wydatku energetycznego.