BADANIA ODPADÓW

W przypadku badań odpadów oprócz profesjonalizmu i dokładności pomiarów liczy się także zgodność z odpowiednimi rozporządzeniami. Specjaliści pracujący w CBJ doskonale znają odpowiednie akty prawne, łącząc tę wiedzę z umiejętnościami i doświadczeniem w prowadzeniu różnego rodzaju analiz. Z tego właśnie względu usługi świadczone przez CBJ uznawane są za jedne z najbardziej profesjonalnych na rynku. I to niezależnie od tego, czy chodzi o badania odpadów obojętnych czy niebezpiecznych, naszym klientom oferujemy pełen zakres obsługi na najwyższym poziomie.

Oferujemy badania odpadów zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U.2015.1277) zgodnie z przepisami o ustawie o odpadach.

Zakres badań podstawowych obejmuje oznaczenie następujących parametrów w wyciągach wodnych:

 • chlorki
 • siarczany
 • fluorki
 • bar
 • selen
 • antymon
 • molibden
 • arsen
 • nikiel
 • chrom
 • kadm
 • cynk
 • rtęć
 • miedź
 • ołów
 • rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)
 • stałe związki rozpuszczone (TDS)
 • indeks fenolowy
 • pH

Wykonujemy również badania parametrów dodatkowych w tym:

 • ogólnego węgla organicznego (OWO)
 • straty przy prażeniu
 • ciepła spalania dla przetworzonych odpadów

Powyższy zakres dotyczy badania odpadów:

 • obojętnych
 • niebezpiecznych
 • innych niż niebezpieczne i obojętne