BADANIA PRZEMYSŁOWE

  • analiza składu chemicznego prób geologicznych rudy miedzi,
  • badania surowców, półproduktów i wyrobów występujących we wszystkich fazach technologicznych procesu produkcyjnego kopalń, zakładów wzbogacania rud i hut miedzi,
  • badania surowców, półproduktów i wyrobów występujących we wszystkich fazach technologicznych procesu produkcyjnego otrzymywania metali szlachetnych.

Analizowane materiały to głównie: rudy, koncentraty, odpady poflotacyjne, brykiety, żużle
i pyły hutnicze, kamień miedziowy, szlam anodowy, miedź rafinowana ogniowo
i elektrolitycznie, materiały pomocnicze np. ług posulfitowy, koks, węgiel kamienny i brunatny, kwas siarkowy, siarczan miedzi i niklu, sól kamienna oraz inne.

fizycznych – analiza granulometryczna, gęstość, przewodnictwo cieczy i metali, zawartość popiołu, części lotnych i wilgoci, temperatura zapłonu, ciepło spalania i inne;Badania obejmują szeroki zakres oznaczeń:

  • chemicznych – zarówno składników głównych jak i śladowych (m.in. Cu, Ag, Fe, Pb, Ni, Zn, As, Sn, Sb, Co, Au, Bi, Cr, Cd, Hg, Mn, V, Re, Al, Ca, Mg, Se, Te, Pt, Pd, Tl, Na, K, C, O2, F, Cl, S, P).