Wydział Badań Jakości "Głogów" - WBJ-1

Wydział Badań Jakości „Głogów” – WBJ-1 wykonuje:

  • pomiary spalin emitowanych z silników Diesla, mierzonych jako węgiel elementarny (EC),
  • badania jakości procesu technologicznego produkcji miedzi Huty Miedzi „Głogów”
    – koncentraty miedziowe, brykiety, żużle i pyły hutnicze, kamień miedziowy, szlam anodowy, miedź rafinowana ogniowo i elektrolitycznie, ołów surowy, siarczan niklu, kwas siarkowy, koks, węgiel kamienny i brunatny, ług posulfitowy i inne,
  • badania jakości procesu technologicznego produkcji metali szlachetnych,
  • prace pomiarowo-analityczne z zakresu ochrony środowiska naturalnego,
  • badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
  • analizy paliw stałych,
  • badania odpadów.