Wydział Badań Jakości "Legnica" - WBJ-2

Wydział Badań Jakości „Legnica” – WBJ-2 znajduje się na terenie Huty Miedzi „Legnica”

Wykonuje:

  • badania jakości procesu technologicznego produkcji miedzi Huty Miedzi „Legnica”
    – koncentraty miedziowe, brykiety, żużle i pyły hutnicze, kamień miedziowy, szlam anodowy, miedź rafinowana ogniowo i elektrolitycznie, ług posulfitowy, koks, węgiel kamienny i drzewny, kwas siarkowy, siarczan miedzi i niklu, inne,
  • prace pomiarowo-analityczne,
  • z zakresu ochrony środowiska naturalnego (m. in. pomiary emisji i imisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz pomiary sprawności układów odpylających),
  • kompleksowe analizy wód, ścieków i osadów ściekowych,
  • analizy gleb i osadów ściekowych,
  • analizy paliw stałych i odpadów z procesów termicznych.