Wydział Badań Jakości "Legnica" - WBJ-2

Wydział Badań Jakości „Legnica” – WBJ-2 wykonuje:

  • badania jakości procesu technologicznego produkcji miedzi Huty Miedzi „Legnica”
    – koncentraty miedziowe, brykiety, żużle i pyły hutnicze, kamień miedziowy, szlam anodowy, miedź rafinowana ogniowo i elektrolitycznie, ołów rafinowany, kwas siarkowy, siarczan miedzi i niklu, ług posulfitowy i inne,
  • pobieranie próbek środowiskowych: powietrza, gazów odlotowych, wód, ścieków, gleb, odpadów
  • prace pomiarowo-analityczne z zakresu ochrony środowiska naturalnego (m. in. pomiary emisji i imisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz pomiary sprawności układów odpylających),
  • kompleksowe analizy wód i ścieków,
  • analizy gleb,
  • analizy paliw stałych: węgiel kamienny, węgiel drzewny,
  • analizy odpadów z procesów termicznych.