Wydział Kontroli Jakości "Polkowice - Sieroszowice" - WKJ-4

Wydział Kontroli Jakości „Polkowice – Sieroszowice” – WKJ-4 wykonuje:

  • pomiary spalin emitowanych z silników Diesla, mierzonych jako węgiel elementarny (EC),
  • analizy składu chemicznego prób geologicznych, półproduktów
  • i produktów procesów wydobycia i wzbogacania rudy miedzi,
  • badania powietrza kopalnianego,
  • analizy składu chemicznego soli kamiennej,
  • analizy wód, ścieków oraz gleb,
  • badania żywności,
  • monitoring składowisk odpadów,
  • analizy mikrobiologiczne.