Miejsca dostarczenia próbek

Wód, ścieków, żywności:

Wydział Kontroli Jakości „Polkowice-Sieroszowice” – WKJ-4

Laboratorium Lubin
ul. M. Skłodowskiej-Curie 187a
59-301 Lubin

tel.: (+48) 76 72 99 150 – 152
fax: (+48) 76 72 99 155

KONTAKT:
woda ścieki

tel.: (+48) 76 72 99 167

żywność
tel.: (+48) 76 72 99 154,

Odpadów:

Wydział Badań Jakości WBJ-1 Głogów
ul. Żukowicka 1
67-200 Głogów

KONTAKT:
odpady
tel.: (+48) 76 747 67 88