MIEJSCA DOSTARCZANIA PRÓBEK

Wody, ścieki, żywność:

Wydział Kontroli Jakości „Polkowice-Sieroszowice” – WKJ-4

Laboratorium Lubin
ul. M. Skłodowskiej-Curie 187a
59-301 Lubin

 

 

Emisja, imisja, gleby, osady, próbki przemysłowe:

Wydział Badań Jakości „Legnica” – WBJ-2

ul. Złotoryjska 194 (teren Huty Miedzi)
59-220 Legnica

Wydział Kontroli Jakości „Polkowice – Sieroszowice” WKJ-4

ul. Kopalniana 1A

59-101 Polkowice

 

Paliwa stałe:

Wydział Badań Jakości „Legnica” – WBJ-2

ul. Kopalniana 1A (teren EC-2)
59-101 Polkowice

 

Odpady:

Wydział Badań Jakości „Głogów” – WBJ-1

ul. Żukowicka 1  (teren Huty Miedzi)
67-200 Głogów