KONTAKT

Formularz elektroniczny

Poniższy formularz pozwala złożyć zapytanie ofertowe oraz  zweryfikować status zlecenia. 

  Rodzaj sprawy

  Numer lub tytuł zlecenia

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Przedmiot zapytania

  Mikrobiologia żywności:
  mięsosurówkilodyciasta

  Woda:
  wodawoda basenowawoda pitnawoda powierzchniowawoda podziemna

  Gleba:
  Gleba rolnaGleba przemysłowa

  Kody odpadów:

  Cel badań/ pobierania próbek
  wyniki badań będą przeznaczone i wykorzystywane w obszarze regulowanym prawniena własne potrzeby

  Pobieranie próbek przez CBJ sp. z o.o.
  taknie

  Opis zapytania

  Uwagi

  Imię i nazwisko

  Status
  Osoba prywatnaProwadzę działalność gospodarczą

  Nazwa firmy

  Adres (opcjonalnie)

  Telefon

  Email

  Dołącz plik (opcjonalnie)

  Zgoda na przetwarzanie danych