ZLECENIE OGÓLNE

Formularz elektroniczny

Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o wypełnienie poniższych danych, usprawni to realizacje Państwa zlecenia.

  Numer oferty, na podstawie której jest wystawione zlecenie (zapytania ofertowe można składać pod tym adresem)

  Przedmiot zlecenia

  Mikrobiologia żywności:
  mięsosurówkilodyciasta

  Woda:
  wodawoda basenowawoda pitnawoda powierzchniowawoda podziemna

  Gleba:
  Gleba rolnaGleba przemysłowa

  Kody odpadów:

  Cel badań/ pobierania próbek
  wyniki badań będą przeznaczone i wykorzystywane w obszarze regulowanym prawniena własne potrzeby

  Stwierdzenie zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem
  NieTAK na podstawie dokumentu normatywnego/przepisu

  Przepis/akt (proszę podać nazwę)

  Zasada podejmowania decyzji
  Decyzją Zleceniodawcy, zasada prostej akceptacji (Zasada i związane z nią ryzyko opisane są w dokumencie ILAC-G8:09/2019 – Wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności)Z określonym sposobem uwzględniania niepewności, co wynika z dokumentu normatywnego, przepisu itp.Inna ustalona między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą, np.: określona w dokumencie normatywnym, decyzji, dokumencie ILAC-G8:09/2019 itp.

  Proszę wskazać dokument określający zasadę podejmowania decyzji z określonym sposobem uwzględniania niepewności lub ustaloną zasadę podejmowania decyzji.

  Pobieranie próbek przez CBJ sp. z o.o.
  TakNie

  W przypadku, gdy zlecenie nie obejmuje pobierania próbek przez pracownika CBJ sp. z o.o., Zleceniodawca odpowiada za reprezentatywność dostarczonych próbek, metodę pobrania, właściwy pobór, czystość pojemników i transport próbek. Odpowiednia adnotacja będzie zamieszczona na sprawozdaniu z badań w miejscu – „sposób i data pobierania próbek” Dodatkowo należy wypełnić i przesłać na nasz adres formularz Informacje dotyczące próbki.
  Miejsce dostarczenia próbek zgodnie z informacją podaną na stronie Miejsca dostarczania próbek.

  Termin badań/pobrania próbek

  Ilość próbek

  Miejsce pobierania próbek

  Imię i nazwisko

  NIP

  Status
  Osoba prywatnaProwadzę działalność gospodarczą

  Nazwa firmy

  Adres (opcjonalnie)

  Osoba do kontaktu ze strony Zleceniodawcy (opcjonalnie)


  Status VAT
  Zleceniodawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VATZleceniodawca oświadcza, że jest biernym płatnikiem podatku VAT

  Dane do faktury (opcjonalnie)

  Dodatkowe informacje (opcjonalnie)

  Dołącz plik (opcjonalnie)

  Zgoda na przekazanie wyników w formie pisemnej

  Dodatkowo proszę przesłać wyniki (opcjonalnie)
  Na fax: Na email:

  Zgoda na zewnętrznego dostawcę usług

  Zgoda na przetwarzanie danych