Nowy Zakres Akredytacji Laboratoriów CBJ sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku pozytywnej oceny Polskiego Centrum Akredytacji, która odbyła się w dniu 07.03.2020 r. uzyskaliśmy nowy Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412 wydanie 26.  Auditor techniczny PCA stwierdził, że Laboratoria CBJ sp. z o.o. spełniają wymagania określone w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz potwierdził kompetencje laboratoriów w obszarze wnioskowanego uaktualnienia zakresu akredytacji.

Zmiany w zakresie akredytacji zostały wprowadzone w wyniku dostosowywania się laboratoriów CBJ sp. z o.o. do wymagań prawnych i dotyczą badań chemicznych wody i ścieków w szczególności:

 • oznaczania biochemicznego zapotrzebowania tlenu BZT5 metodą optyczną w oparciu o nowe wydanie normy badawczej PN-EN ISO 5815-1:2019-12;
 • oznaczania rozpuszczonego tlenu metodą optyczną na podstawie normy ISO 17289:2014.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług badawczych, która znajduje się na stronie internetowej www.cbj.com.pl.

Spółka Centrum Badań Jakości jest gotowa do wsparcia służb w walce z pandemią koronawirusa.

Spółka Centrum Badań Jakości jest gotowa do wsparcia służb w walce z pandemią koronawirusa.

Centrum Badań Jakości, firma kluczowa dla naszego ciągu technologicznego włączyła się w przygotowanie do wykonywania testów na obecność koronowirusa, oczywiście na zlecenie szpitali i stacji sanitarno – epidemiologicznych. Jeśli taka decyzja zapadnie, CBJ będzie te testy wykonywał (…). Współpracujemy z lokalnym, wojewódzkim sztabem kryzysowym i wszystkimi instytucjami, jak Ministerstwo Zdrowia, kancelaria Premiera – powiedział Prezes Zarządu KGHM, Marcin Chludziński.

CBJ sp. z o.o. dysponuje specjalistycznym aparatem miniOpticon real-time PCR firmy Bio-Rad dedykowanym do badania wyizolowanego materiału w celu wykrycia genomu koronawirusa SARS-CoV-2. Firma jest gotowa udostępnić specjalistyczny sprzęt szpitalnym laboratoriom – podkreślił Wacław Szetelnicki, Prezes Zarządu, CBJ sp. z  o.o.

Oferta Specjalna : badanie żyzności gleby w ok. 15 minut – u Państwa na posesji, działce ogrodowej i na polu.

Szanowni Państwo

Laboratoria CBJ sp. z o.o. oferują innowacyjny produkt jakim jest pobór i badanie żyzności gleby nowoczesnym skanerem do analizy gleb AgroCares

z a p r a s z a m y :

 • jednostki samorządów terytorialnych, gmin, urzędów
 • rolników, przedsiębiorstwa rolne oraz leśne
 • właścicieli działek oraz przydomowych ogródków i pasów zieleni
 • gospodarstwa agroturystyczne, producentów żywności ekologicznej i BIO
 • hodowców zwierząt i plantatorów
 • jednostki badawczo-rozwojowe oraz organizacje o charakterze ekologicznym.

Dlaczego warto badać glebę – korzyści dla klienta:

 • bogatsze i ekologiczniejsze plony
 • oszczędność nawozów i kosztów ich zakupu
 • mniejsze zanieczyszczenie środowiska
 • wyeliminowanie większości chorób roślin
 • prawidłowy i oczekiwany wzrost roślin ozdobnych, w tym trawników
 • rzeczywiste zapotrzebowanie na składniki odżywcze podawane w kg
 • możliwość sporządzenia odpowiedniej mieszanki nawozu zaspokajającego potrzeby gleby i roślin.

Warto pamiętać, że:

WIELKOŚĆ PLONU, PRAWIDŁOWY WZROST I KONDYCJA ROŚLIN  WIELOLETNICH I JEDNOROCZNYCH
W 60 % JEST UZALEŻNIONA OD ŻYZNOŚCI GLEBY

POBÓR I BADANIE ODBYWA SIĘ BEZPOŚREDNIO U KLIENTA – NA POLU, DZIAŁCE, NA POSESJI I TRWA OKOŁO 15 MIN.

Badane parametry:

 • pH (odpowiada za właściwy pobór składników odżywczych przez rośliny)
 • materia organiczna (wskazuje poziom składników odżywczych i zdolność zatrzymywania wody w glebie, zagęszcza jej strukturę i zapobiega erozji)
 • azot całkowity (zapewnia szybki wzrost roślin i wysoka jakość roślin)
 • Fosfor całkowity (wspomaga ukorzenianie, odporność na mrozy i stymuluje krzewienie)
 • potas wymienny (odpowiada za jakość plonów – kształt, kolor i wielkość)
 • zawartość frakcji ilastych (określa ciężkość i plastyczność gleby oraz jej przepuszczalność)
 • pojemność wymiany kationów (stanowi bufor przed zakwaszeniem gleby i wpływa na zdolność gleby do zatrzymywania w niej składników odżywczych )

 

Żyzność Gleby         –  powinna być monitorowana na bieżąco – przed, podczas i po zakończeniu wegetacji roślin

                                                      – TO WIĘKSZE PLONY, MNIEJSZE NAKŁADY I WIĘKSZA SATYSFAKCJA!

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

oferta badania i poboru żyzności gleby PDF

Kompleksowa obsługa pobierania próbek odpadów i osadów ściekowych oraz wykonywania analiz.

Szanowni Państwo. 

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę pobierania próbek odpadów i osadów ściekowych oraz wykonywania analiz.

 Dlaczego trzeba badać

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. odpady wytwarzane, kierowane na składowisko odpadów, poddaje się testowi zgodności, który wykonywany jest:

 • co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej, jeżeli wynika to z podstawowej charakterystyki odpadów;
 • w przypadku zmian w procesie produkcji (dotyczy m.in. zmiany użytych surowców lub materiałów).

Laboratoria CBJ sp. z o.o.  akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (Nr AB 412), wykonują  usługi, które spełniają m.in. wymagania:

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów
  do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277).
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015, poz. 257).

 Co badamy

 • Osady i odpady mineralne;
 • Odpady budowlane;
 • Szlamy i odpady płynne;
 • Osady z procesów przemysłowych;
 • Osady ściekowe;
 • Żużle, popioły i pyły paleniskowe;
 • Odpady chemiczne – organiczne zmieszane.

 Wykaz kodów odpadów i zakres badań (ponad 400 kodów) dostępny jest u przedstawicieli Spółki i na stronie www.cbj.com.pl

 Kontakt

Dział Marketingu i Sprzedaży:

Wioletta Ławecka-Halczak     tel. 76/746 99 13

Justyna Szydełko                      tel. 76/746 99 16

Małgorzata Waszkowiak        tel. 76/746 99 15                   

 Dostęp do informacji o ofercie usług  – 24 godziny na dobę!  tel. 885 447 447

 Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

CBJ sp. z o.o. laureatem Polskiej Wystawy Gospodarczej

Centrum Badań Jakości sp. z o.o. znalazło się w zaszczytnym gronie laureatów Polskiej Wystawy Gospodarczej „Od COP do Gospodarki 4.0” organizowanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

Polska Wystawa Gospodarcza to wyjątkowe przedsięwzięcie wystawiennicze, powstałe z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, jako wyraz uznania dla dorobku najlepszych polskich przedsiębiorstw oraz ich wkładu w rozwój polskiej gospodarki. Uroczysta inauguracja odbyła się w Stalowej Woli, w której w 1936r. powstał Centralny Okręg Przemysłowy.

Państwo oparte na silnej, nowoczesnej gospodarce to jest fundament. Tutaj, w Stalowej Woli, widać jak wiele nowoczesnej myśli technologicznej powstaje każdego dnia. W tym miejscu powstają pomysły, które podbijają cały świat –podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda.

W wystawie udział wzięło ponad 50 wybranych polskich firm, które dzięki przemyślanej wizji rozwoju i zdolności adaptacji do dynamicznych zmian od wielu lat z sukcesem wpisują się w krajobraz gospodarczy Polski.

CBJ sp. z o.o. zaprezentowało się ze zwycięskim produktem w postaci  innowacyjnych badań przemysłowych i środowiskowych.

Pan Prezydent Andrzej Duda odwiedzając Naszą ekspozycję przekazał wszystkim Pracownikom Spółki i ich Rodzinom serdeczne gratulacje oraz wręczył certyfikat udziału w projekcie PWG. Pan Prezydent RP znalazł także czas na chwilę rozmowy na temat profilu działalności CBJ.

 

Wycieczka dla dzieci pracowników CBJ sp. z o.o.

Centrum Badań Jakości sp. z o.o. 11 grudnia 2019r. gościło niezwykłą grupę zwiedzających w ramach wycieczki zorganizowanej dla dzieci pracowników. Celem wycieczki był polkowicki Oddział Laboratoryjny CBJ sp. z o.o.
Nasi goście mieli okazję zwiedzić Linię Automatycznego Przygotowania Prób i zapoznać się z ciągiem technologicznym pracowni. Największe wrażenie na dzieciach wywarły oczywiście nasze 4 roboty ABB oraz oprogramowanie i specjalistyczny sprzęt firmy „Herzog”. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem i pasją przyglądali się ich pracy. Mieli wiele spostrzeżeń i pytań, z którymi musieli zmierzyć się nasi pracownicy. Ogromne zainteresowanie wzbudził proces podawania robotom skał, które później „lądowały” w kruszarkach, moździerzach i w efekcie końcowym zamieniały się w pył oraz pastylki. Ciekawą lekcje geologii z elementami automatyki i maszynoznawstwa przeprowadził jeden z pracowników, który w oryginalny sposób przedstawił zasady działania poszczególnych urządzeń.  Dzięki naszym niezwykle kreatywnym i pomysłowym gościom linia automatyczna zamieniła się na godzinę w „Park Jurajski”, a roboty ABB w niebezpieczne dinozaury. Kolejnym etapem wycieczki była pracownia chemii klasycznej, która wzbudziła również dużo emocji. Bezpośrednio można było zobaczyć pracownie, sprzęt laboratoryjny oraz przyjrzeć się ciekawej pracy laborantów. Nie lada wyzwaniem było poprowadzenie lekcji chemii i fizyki dla uczestników, którzy jeszcze nie zetknęli się z tymi przedmiotami w szkole. Wymagało to kreatywności i niezwykłej pomysłowości. Wtajemniczono naszych małych „magików” w arkana chemii klasycznej porównując pracownie CBJ do szkoły Hogwart z Harrego Pottera. Duże wrażenie zrobił na dzieciach spektrometr na podczerwień „Leco” oraz spektrometr „ASA”, których pracę mieli okazje obserwować. Podczas wycieczki odbyła się niezwykła prezentacja alchemii w trakcie której przeprowadzono analizę metodą miareczkowania jodometrycznego. Był to prawdziwy pokaz chemii na najwyższym poziomie – w ruch poszły fiolki, kolby, roztwory, miarki itp. Pracownica laboratorium zwinnie operowała szkłem laboratoryjnym dodając do roztworu coraz to nowe odczynniki, które za każdym razem zmieniały jego kolor (od brązowego poprzez fioletowy, czarny, aż do przeźroczystej barwy). Oczywiście rozochocone dzieciaki rządne były wybuchów, dymów i kilometrów instalacji szklanych rurek, ale to nie Hogwart i musieliśmy zadbać nie tylko o ich wrażenia, ale również o ich bezpieczeństwo. Na zakończenie spotkania mili goście otrzymali drobne upominki i odwdzięczyli się naszym pracownikom gromkimi brawami i podziękowaniami.

Nowy Zakres Akredytacji CBJ sp. z o. o.

Z przyjemnością informujemy, że dzięki wielkiemu zaangażowaniu i profesjonalnej postawie Pracowników Centrum Badań Jakości w Lubinie, Spółka otrzymała Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 412 potwierdzający spełnienie wymagań nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – Ogólne wymagana dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących a także Zakres Akredytacji rozszerzony o nowe obszary badań i pobierania próbek.

Ocena kompetencji laboratoriów Spółki, która była prowadzona przez niezależnych auditorów Polskiego Centrum Akredytacji, ekspertów w zakresie pobierania próbek oraz badań środowiskowych i technologicznych, zakończyła się dużym sukcesem. Po raz pierwszy w historii Spółki podczas oceny PCA nie sformułowano niezgodności i spostrzeżeń.

Aktualny Zakres Akredytacji Nr AB 412 zawiera następujące dziedziny działalności:

Badania chemiczne i właściwości fizycznych:

 • materiałów górniczych i hutniczych przemysłu miedziowego,
 • wody, gleby, osadów, ścieków, powietrza,
 • pyłów, gazów odlotowych, odpadów, paliw stałych,
 • wody do spożycia przez ludzi, żywności i obiektów z obszaru żywności.

Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne):

 • środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – drgania, oświetlenie, mikroklimat, pole elektromagnetyczne, hałas, nielaserowe promieniowanie optyczne),
 • środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas),
 • gazy odlotowe.

Badania mikrobiologiczne i sensoryczne:

 • wody do spożycia, żywności i obiektów z obszaru żywności,
 • wody, osadów,

Pobieranie próbek do badań:

 • koncentratu miedzi,
 • wody, gleby, osadów, ścieków, powietrza, odpadów, pyłów, gazów odlotowych,
 • wody do spożycia przez ludzi.

Ponadto w wielu obszarach badawczych uzyskaliśmy tzw. „elastyczny” zakres akredytacji, który pozwala na szybkie reagowanie na Państwa potrzeby poprzez możliwość modyfikowania lub włączania dodatkowych metod do zakresu akredytacji bez konieczności każdorazowego informowania o tym fakcie Polskiego Centrum Akredytacji.

Nasze atuty to duża stabilna Spółka od wielu lat specjalizująca się w badaniach przemysłowych i środowiskowych, kompetentny personel o dużym doświadczeniu w wykonywaniu badań oraz pobieraniu próbek, wyposażenie pomiarowe i sprzęt laboratoryjny na najwyższym światowym poziomie. Jednocześnie akredytacja to potwierdzenie bezstronności, rzetelności i wiarygodności usług świadczonych przez nasze laboratoria.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną ofertą badań i pobierania próbek na naszej stronie internetowej tj. www.cbj.com.pl .

Praktyki w CBJ

Centrum Badań Jakości sp. z o.o. jako „odpowiedzialny pracodawca”, na co dzień współpracuje z uczelniami i szkołami średnimi w Polsce i zagranicą poprzez wspieranie i umożliwianie odbywania praktyk.  Praktyki stanowią metodę nauczania ukierunkowaną na doskonalenie kompetencji absolwentów studiów wyższych i uczniów, która umożliwia powiązanie zagadnień teoretycznych z problemami życia zawodowego, pozwala nabyć doświadczenie i przygotowuje młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

W 2019 roku w Spółce z takiej możliwości skorzystało już 21 studentów oraz 2 uczniów szkoły średniej. Byli to studenci Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
i Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego. Studenci odbywający praktyki zawodowe w CBJ sp. z o.o. reprezentują głównie kierunki studiów związane przede wszystkim z działalnością Spółki, czyli: inżynieria chemiczna, biologia, metalurgia, analityka chemiczna, ale również administracja, zarządzanie i ekonomia.

CBJ sp. z o.o. umożliwiło również odbycie praktyki studentom uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus+. W naszej Spółce w ubiegłych latach skorzystali z takiej możliwości studenci m.in. z Hiszpanii. W bieżącym roku w ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy, Spółka umożliwiła odbycie dwumiesięcznej praktyki w Dziale Umów i w Dziale Organizacyjnym studentowi Wyższej Uczelni z Mersin University z Turcji.
W ramach praktyki student zapoznał się z najważniejszymi informacjami na temat Spółki, podstawowym  profilem jej  działalności oraz z zasadami zawierania międzynarodowych umów dotyczących m.in. świadczonych usług laboratoryjnych, czy też procesów zakupu urządzeń stanowiących wyposażenie laboratoriów. Porównując charakter studiów w Turcji i Polsce Anil Dolgun stwierdził: „nie dostrzegam większych różnic, niemniej jednak w Polsce kładzie się większy nacisk na przestrzeganie ustalonych zasad i reguł” – dodając że „praktyki studenckie pozwalają także na poznawanie kultury oraz zwyczajów danego kraju”. Podczas pobytu w Polsce naszemu praktykantowi udało się pojechać w Tatry, odwiedzić również: Warszawę, Kraków, Poznań i Trójmiasto, a także spróbować polskiej kuchni (do tej pory najbardziej smakowały mu pierogi ruskie).

CBJ sp. z o.o. umożliwiając odbycie praktyk, daje studentom uczelni wyższych i uczniom szkół średnich okazję do poznania charakteru przyszłej pracy, podjęcia właściwej decyzji przy wyborze zawodu, a dla Spółki jest to szansa na przygotowanie potencjalnych pracowników do realizacji przyszłych zadań.  Z drugiej jednak strony odpowiednio przygotowana współpraca w obszarze praktyk między uczelniami i przyszłymi pracodawcami może przyczynić się również do wzmocnienia zaplecza obszaru badawczo-rozwojowego zarówno uczelni, jak i szeroko pojmowanego środowiska społecznego, w tym w szczególności pracodawców.

fot. archiwum CBJ

Wizyta delegacji GIOŚ w laboratoriach CBJ sp. z o.o.

W polkowickich akredytowanych laboratoriach CBJ sp. z o.o. miała miejsce wizyta delegacji z Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, której celem było nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń min. w zakresie wykorzystania systemów zarządzających pracą laboratoriów. Podczas spotkania zaprezentowano także, nowoczesne laboratorium mineralogiczne, które wyposażone jest w skaningowy mikroskop elektronowy MLA FEG 650. Przedstawiciele zapoznali się również z funkcjonowaniem innowacyjnych rozwiązań związanych z automatyczną linią do przygotowywania próbek technologicznych i geologicznych, która znajduje się w laboratorium przemysłowym. W spotkaniu udział wzięli: Pan Paweł Ciećko – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Pan Zdzisław Krajewski – Dyrektor Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Waldemar Kulaszka – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W dyskusji podsumowującej „robocze spotkanie” wziął udział Pan Marcin Chludziński Prezes KGHM Polska Miedź S.A.

 

ZAPRASZAMY NA II FORUM DYSKUSYJNE „ŚRODOWISKO: BADANIA, OCHRONA, DOBRE PRAKTYKI”

12 czerwca 2019r. w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. w  Sali im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie odbędzie się II Forum Dyskusyjne: „Środowisko: badania, ochrona, dobre praktyki” zorganizowane przez Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pod honorowym patronatem Wojewody Dolnośląskiego Pana Pawła Hreniaka oraz Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Marcina Chludzińskiego.

Interdyscyplinarna debata odbędzie się z udziałem przedstawicieli min. Ministerstwa Ochrony Środowiska, Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz KGHM Polska Miedź S.A.

Panel dyskusyjny skierowany jest do przedstawicieli samorządu i biznesu z regionu Dolnego Śląska i ma na celu zapoznanie uczestników forum z tematyką szeroko rozumianej ochrony środowiska w aspekcie aktualnych wymogów prawa, dostępnej oferty badań, działań podejmowanych na terenie Dolnego Śląska w ramach tzw. „dobrych praktyk” m.in. korzystania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przez samorządy i przedsiębiorców.

Warto zauważyć, że pierwsza Interdyscyplinarna debata odbyła się w dniu 21 maja 2018r.  z udziałem Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Kubowa, Członka Parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska, Pana Łukasza Kasztelowicza – Prezesa  Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pani Beaty Wójcik – Głównego Inżyniera Wydziału Badań Jakości w Legnicy  z Centrum Badań Jakości sp. z o.o oraz Pana Przemysława Nowaka – Dyrektora Zakładu Hydrotechnicznego KGHM Polska Miedź S.A. W trakcie rozmów szczególny nacisk położono
na możliwość skorzystania ze środków, finansowych będących w  dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w obszarze walki z zanieczyszczeniami powietrza, wód i ścieków.

Licznie reprezentowani na spotkaniu przedstawiciele samorządu wykazywali spore zainteresowanie działaniami jakie podejmowane będą w najbliższym czasie w Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie kształtowania nowego prawa w obszarze ochrony środowiska, szczególnie zaś interesowała ich kwestia zapobiegania zanieczyszczeniom atmosferycznym,  walka ze smogiem, eliminacja z atmosfery arsenu i rozbudowa zbiornika Żelazny Most.

Zainicjowane przez Centrum Badań Jakości sp. z o. o. pierwsze takie spotkanie w  formie panelu dyskusyjnego w ocenie uczestników i współorganizatorów pokazało, że istnieje ogromna potrzeba częstszej wymiany poglądów pomiędzy wszystkimi interesariuszami.

Zgodnie z powyższym zapraszamy do czynnego uczestnictwa w interdyscyplinarnej debacie, która łączy samorządowców i przedstawicieli biznesu  motywując do wspólnych inicjatyw mających
na celu bezpieczeństwo i rozwój Regionu Zagłębia Miedziowego oraz całego województwa dolnośląskiego.

 

Interdyscyplinarna debata odbędzie się 12 czerwca 2019r. o godzinie 9:30
w sali im. Jana Wyżykowskiego, w Centrali KGHM Polska Miedź S.A.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 w Lubinie

 

PLAN FORUM DYSKUSYJNEGO:

9:00 – 9:25 Rejestracja uczestników

9:30  Przywitanie uczestników

9:30 – 11:00 Panel dyskusyjny

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 12:45 Panel dyskusyjny

12:45 – 13:30 Podsumowanie paneli dyskusyjnych i  zakończenie spotkania

13:30  Lunch

 

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa oraz potwierdzenie przybycia do dnia 04.06.2019r.

Osoba do kontaktu Pani Anna Kulik tel. 76 746 99 27, 887 861 077, mail: a.kulik@cbj.kghm.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 Zaproszenie na II Forum Dyskusyjne

II FORUM DYSKUSYJNE  informacje dodatkowe