Awaria linii telefonicznej

W wyniku awarii linii telefonicznej w Budynkach Laboratorium Wydziału Kontroli Jakości WKJ-4 przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 187a-188 w Lubinie niesprawne są telefony kontaktowe:

od 076 72-99-150   do   076 72-99-169

 

W związku z powyższym dostępne są następujące nr telefonów komórkowych

SEKRETARIAT WKJ-4   

tel. kom. +48 785 804 504

tel. kom. +48 667 981 688

wkj.4@cbj.kghm.pl

Dodatkowe informacje w zakresie badań:

wód i ścieków:

tel. kom. +48 697 986 134
tel. kom. +48 697 973 453
tel. kom. +48 667 981 688

żywności (w tym badań mikrobiologicznych):

tel. kom. +48 697 986 134
tel. kom. +48 785 924 117

badań technologicznych:    

tel. kom. +48 603 111 658

tel. kom. +48 667 872 318

tel. kom. +48 667 891 043  

Dwie godziny dla rodziny

 

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Badań Jakości sp. z o.o. już  po raz drugi dołącza do akcji „Dwie Godziny dla Rodziny”, organizowanej od dziewięciu lat przez Instytut Humanites.

Akcja „Dwie Godziny dla Rodziny” jest ruchem społecznym na rzecz głębokich relacji z bliskimi w ujęciu międzypokoleniowym. Zachęca, aby być razem, a nie obok siebie. Kluczową datą Akcji, w której uczestniczą setki pracodawców z Polski oraz kilkunastu innych krajów świata jest  15 maja, Międzynarodowy Dzień Rodzin.  W ramach akcji  pracownicy Spółki  w wybranym dniu do 30 czerwca 2020 roku  będą  mieli możliwość  wyjścia z pracy o dwie godziny wcześniej, by poświęcić ten czas swoim najbliższym.

Funkcjonujemy w dynamicznym, zmieniającym się świecie. W obliczu ostatnich wydarzeń musimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości, opartej na codziennej pracy zdalnej, nowym rytmie dnia. Obecna sytuacja może okazać się zbawieniem lub zagrożeniem dla naszych relacji z rodziną. Będzie niewątpliwie weryfikować ich jakość i trwałość. Postarajmy się jednak postrzegać najbliższe dni jako szansę na zbudowanie lepszych więzi. Opartych na solidniejszych fundamentach.

W planach na ten rok nasza firma uwzględniła kolejny udział w Globalnym Ruchu Społecznym na rzecz bliskości, zainicjowanym przez Instytut Humanites przeszło dziewięć lat temu, o symbolicznej nazwie „Dwie Godziny dla Rodziny”.

Tradycyjnie finałem kampanii #2h4family był 15 maja, czyli Międzynarodowy Dzień Rodzin.  Tego dnia spędzaliśmy/planowaliśmy spędzić wolne popołudnie na wspólnych aktywnościach z rodziną i przyjaciółmi. W sytuacji, z którą przyszło nam się aktualnie zmierzyć, udział naszej firmy w kampanii ma nadal głęboki sens, jednak przy nieco zmienionej formule.

Wyzwanie, które przed nami dziś stoi to coś więcej niż tylko przeciwdziałanie kryzysowi relacji międzyludzkich, dbałość o dobrą rozmowę i czas dla rodziny.
W obliczu konieczności pozostania wielu z nas w izolacji, w swoich domach, może wielu z nas towarzyszyć niepokój, konieczne jest otworzenie się na potrzeby drugiego człowieka dużo bardziej niż dotychczas.  Istotą Akcji jest bliskość i uważność na naszch najbliższych. Dlatego też Instytut Humanites, organizator Ruch Dwie Godziny dla Rodziny proponuje w tym roku poszerzenie kontekstu Rodziny i szersze spojrzenie na ludzi wokół nas w pracy, w sąsiedztwie – jako swego rodzaju członków naszej rodziny. Bądźmy dla innych oparciem w trudnych chwilach. Zastanówmy się, kto może potrzebować naszej uwagi i wsparcia w sensie dosłownym, ale także czysto ludzkim, uśmiechu, życzliwego telefonu. Wiele osób będzie liczyć na naszą obecność, dobre słowo, pocieszenie, pomoc w domowych czynnościach. Realizujmy zatem tegoroczne cele kampanii poszerzając przekaz niesiony przez Dwie Godziny dla Rodziny na Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA.

W tym roku uwzględniając fakt, że wiele osób pracuje zdalnie z domu oraz  rozumiejąc wyzwania gospodarcze stojące przed pracodawcami mamy poczucie, że skrócenie dnia pracy o symboliczne dwie godziny w dniu 15 maja (Międzynarodowy Dzień Rodzin) nie jest w tym roku adekwatne do sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy. Jednocześnie, pozostają w mocy wszystkie kluczowe założenia Akcji mające na celu inspirowanie do dobrych rozmów i wartościowego spędzania czasu z bliskimi. Szczególnie, że motywem przewodnim w tym roku jest hasło „Pokoleniowy Klub Filmowy”. Wierzymy, że dobry, ponadczasowy film może nas w tych dniach połączyć, dodać otuchy, wnieść odrobinę uśmiechu i potrzebnego nam wszystkim wytchnienia.

Nadchodzące dni będą dla nas sprawdzianem z tego jak reagujemy na zmiany. Rytm dnia, do którego przywykliśmy będzie wymagał modyfikacji. Dokonajmy tego tak, aby znaleźć czas na drobne codzienne przyjemności. Nowe rytuały mogą okazać się pomocne w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości wszystkim domownikom. Warto omówić je przy wspólnym stole w taki sposób, aby każdy miał okazję czuć się częścią domowego teamu. Zachęcamy również do skorzystania z inspiracji Instytutu Humanites, przygotowanych w ramach #2h4family na ten rok.

Tegoroczny motyw przewodni #2h4family, to „Pokoleniowy Klub Filmowy”, daje dużo możliwości na realizację idei kampanii w przestrzeni domowej. Możecie na przykład:

·         Stworzyć rodzinną, pokoleniową listę filmów wszechczasów (Inspiracje do Pokoleniowego Klubu Filmowego również na stronach Instutut Humanites https://www.facebook.com/fundacjahumanites/).

·         Mogą to być filmy rysunkowe, fabularne. Warto może sięgnąć po zapomniane filmy  ze starego kina. Sięgniecie po różne filmy może być tym łatwiejsze, że ze względu na obecną sytuację wszystkie platformy filmowe oferują dużą dostępność tytułów i znoszą ograniczenia z dostępem.

·          Zorganizować domowy maraton filmów;

·         Pobawić się w kalambury o tematyce filmowej;

·         Obejrzeć wspólnie filmy z najważniejszych rodzinnych wydarzeń,

·         Porozmawiać o tym, w jaki sposób ogląda się teraz filmy i na jakich nośnikach robi się to najchętniej. O tym, jak to się robiło kiedyś i jak często.

·         Zagrać wspólnie w Pokoleniową grę ASK ME, przygotowaną przez Instytut Humanites.

Każdy ma własny klucz do bliskości. Jesteśmy przekonani, że go odnajdziecie i spędzicie wspólnie niezapomniane chwile. Twórzcie własne rytuały bliskości najczęściej, jak tylko to możliwe. Wierzymy, że od każdego z nas zależy ile koloru dodamy do naszej być może trochę szarej i monotonnej rzeczywistości.

Zapraszamy do szerzenia idei Globalnego Ruchu Społecznego Humanites Dwie Godziny dla Rodziny – Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA. Inspirujmy innych swoim przykładem. Podzielcie się z nami najlepszym pytaniem lub usłyszaną historią, a może nawet zdjęciem. Oznaczcie je #2h4family. Przyłączmy się do wielkiej zmiany społecznej i okażmy międzyludzką solidarność w globalnej wiosce, którą wspólnie tworzymy.

Życzę Państwu i Państwa Rodzinom miłego spędzenia wspólnych i niezapomnianych chwil.

W imieniu Zarządu CBJ sp.  z o.o.

Wacław Szetelnicki

CBJ wspomaga sprzętem legnicki szpital

Lubińska spółka Centrum Badań Jakości nieodpłatnie udostępniła swój sprzęt laboratoryjny szpitalowi w Legnicy. To kolejne działanie Grupy Kapitałowej KGHM wspierające służby medyczne w walce z koronawirusem.

Przekazany sprzęt posłuży do badań próbek na obecność wirusa COVID19.

Specjalistyczne urządzenia: wirówka MiniSpin oraz komplety końcówek pipet automatycznych 0,2 – 200 µl, DNA free z filtrem trafiły do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

– Nasze laboratoria posiadają wysokiej jakości sprzęt, który w tym momencie jest tak potrzebny placówkom służby zdrowia. Dlatego decyzja zapadła szybko i sprzęt już jest w dyspozycji szpitala – podkreślił  Wacław Szetelnicki, prezes zarządu CBJ w Lubinie.

Udostępniona szpitalowi wirówka laboratoryjna umożliwia sprawne wykonywanie testów. Urządzenie, którego bęben jest wprawiany w bardzo szybki ruch obrotowy, błyskawicznie rozdziela cząstki o różnej gęstości dając szybkie rezultaty badań.

 

            

Nowy Zakres Akredytacji Laboratoriów CBJ sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku pozytywnej oceny Polskiego Centrum Akredytacji, która odbyła się w dniu 07.03.2020 r. uzyskaliśmy nowy Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412 wydanie 26.  Auditor techniczny PCA stwierdził, że Laboratoria CBJ sp. z o.o. spełniają wymagania określone w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz potwierdził kompetencje laboratoriów w obszarze wnioskowanego uaktualnienia zakresu akredytacji.

Zmiany w zakresie akredytacji zostały wprowadzone w wyniku dostosowywania się laboratoriów CBJ sp. z o.o. do wymagań prawnych i dotyczą badań chemicznych wody i ścieków w szczególności:

 • oznaczania biochemicznego zapotrzebowania tlenu BZT5 metodą optyczną w oparciu o nowe wydanie normy badawczej PN-EN ISO 5815-1:2019-12;
 • oznaczania rozpuszczonego tlenu metodą optyczną na podstawie normy ISO 17289:2014.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług badawczych, która znajduje się na stronie internetowej www.cbj.com.pl.

Spółka Centrum Badań Jakości jest gotowa do wsparcia służb w walce z pandemią koronawirusa.

Spółka Centrum Badań Jakości jest gotowa do wsparcia służb w walce z pandemią koronawirusa.

Centrum Badań Jakości, firma kluczowa dla naszego ciągu technologicznego włączyła się w przygotowanie do wykonywania testów na obecność koronowirusa, oczywiście na zlecenie szpitali i stacji sanitarno – epidemiologicznych. Jeśli taka decyzja zapadnie, CBJ będzie te testy wykonywał (…). Współpracujemy z lokalnym, wojewódzkim sztabem kryzysowym i wszystkimi instytucjami, jak Ministerstwo Zdrowia, kancelaria Premiera – powiedział Prezes Zarządu KGHM, Marcin Chludziński.

CBJ sp. z o.o. dysponuje specjalistycznym aparatem miniOpticon real-time PCR firmy Bio-Rad dedykowanym do badania wyizolowanego materiału w celu wykrycia genomu koronawirusa SARS-CoV-2. Firma jest gotowa udostępnić specjalistyczny sprzęt szpitalnym laboratoriom – podkreślił Wacław Szetelnicki, Prezes Zarządu, CBJ sp. z  o.o.

Oferta Specjalna : badanie żyzności gleby w ok. 15 minut – u Państwa na posesji, działce ogrodowej i na polu.

Szanowni Państwo

Laboratoria CBJ sp. z o.o. oferują innowacyjny produkt jakim jest pobór i badanie żyzności gleby nowoczesnym skanerem do analizy gleb AgroCares

z a p r a s z a m y :

 • jednostki samorządów terytorialnych, gmin, urzędów
 • rolników, przedsiębiorstwa rolne oraz leśne
 • właścicieli działek oraz przydomowych ogródków i pasów zieleni
 • gospodarstwa agroturystyczne, producentów żywności ekologicznej i BIO
 • hodowców zwierząt i plantatorów
 • jednostki badawczo-rozwojowe oraz organizacje o charakterze ekologicznym.

Dlaczego warto badać glebę – korzyści dla klienta:

 • bogatsze i ekologiczniejsze plony
 • oszczędność nawozów i kosztów ich zakupu
 • mniejsze zanieczyszczenie środowiska
 • wyeliminowanie większości chorób roślin
 • prawidłowy i oczekiwany wzrost roślin ozdobnych, w tym trawników
 • rzeczywiste zapotrzebowanie na składniki odżywcze podawane w kg
 • możliwość sporządzenia odpowiedniej mieszanki nawozu zaspokajającego potrzeby gleby i roślin.

Warto pamiętać, że:

WIELKOŚĆ PLONU, PRAWIDŁOWY WZROST I KONDYCJA ROŚLIN  WIELOLETNICH I JEDNOROCZNYCH
W 60 % JEST UZALEŻNIONA OD ŻYZNOŚCI GLEBY

POBÓR I BADANIE ODBYWA SIĘ BEZPOŚREDNIO U KLIENTA – NA POLU, DZIAŁCE, NA POSESJI I TRWA OKOŁO 15 MIN.

Badane parametry:

 • pH (odpowiada za właściwy pobór składników odżywczych przez rośliny)
 • materia organiczna (wskazuje poziom składników odżywczych i zdolność zatrzymywania wody w glebie, zagęszcza jej strukturę i zapobiega erozji)
 • azot całkowity (zapewnia szybki wzrost roślin i wysoka jakość roślin)
 • Fosfor całkowity (wspomaga ukorzenianie, odporność na mrozy i stymuluje krzewienie)
 • potas wymienny (odpowiada za jakość plonów – kształt, kolor i wielkość)
 • zawartość frakcji ilastych (określa ciężkość i plastyczność gleby oraz jej przepuszczalność)
 • pojemność wymiany kationów (stanowi bufor przed zakwaszeniem gleby i wpływa na zdolność gleby do zatrzymywania w niej składników odżywczych )

 

Żyzność Gleby         –  powinna być monitorowana na bieżąco – przed, podczas i po zakończeniu wegetacji roślin

                                                      – TO WIĘKSZE PLONY, MNIEJSZE NAKŁADY I WIĘKSZA SATYSFAKCJA!

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

oferta badania i poboru żyzności gleby PDF

Kompleksowa obsługa pobierania próbek odpadów i osadów ściekowych oraz wykonywania analiz.

Szanowni Państwo. 

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę pobierania próbek odpadów i osadów ściekowych oraz wykonywania analiz.

 Dlaczego trzeba badać

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. odpady wytwarzane, kierowane na składowisko odpadów, poddaje się testowi zgodności, który wykonywany jest:

 • co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej, jeżeli wynika to z podstawowej charakterystyki odpadów;
 • w przypadku zmian w procesie produkcji (dotyczy m.in. zmiany użytych surowców lub materiałów).

Laboratoria CBJ sp. z o.o.  akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (Nr AB 412), wykonują  usługi, które spełniają m.in. wymagania:

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów
  do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277).
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015, poz. 257).

 Co badamy

 • Osady i odpady mineralne;
 • Odpady budowlane;
 • Szlamy i odpady płynne;
 • Osady z procesów przemysłowych;
 • Osady ściekowe;
 • Żużle, popioły i pyły paleniskowe;
 • Odpady chemiczne – organiczne zmieszane.

 Wykaz kodów odpadów i zakres badań (ponad 400 kodów) dostępny jest u przedstawicieli Spółki i na stronie www.cbj.com.pl

 Kontakt

Dział Marketingu i Sprzedaży:

Wioletta Ławecka-Halczak     tel. 76/746 99 13

Justyna Szydełko                      tel. 76/746 99 16

Małgorzata Waszkowiak        tel. 76/746 99 15                   

 Dostęp do informacji o ofercie usług  – 24 godziny na dobę!  tel. 885 447 447

 Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

CBJ sp. z o.o. laureatem Polskiej Wystawy Gospodarczej

Centrum Badań Jakości sp. z o.o. znalazło się w zaszczytnym gronie laureatów Polskiej Wystawy Gospodarczej „Od COP do Gospodarki 4.0” organizowanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

Polska Wystawa Gospodarcza to wyjątkowe przedsięwzięcie wystawiennicze, powstałe z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, jako wyraz uznania dla dorobku najlepszych polskich przedsiębiorstw oraz ich wkładu w rozwój polskiej gospodarki. Uroczysta inauguracja odbyła się w Stalowej Woli, w której w 1936r. powstał Centralny Okręg Przemysłowy.

Państwo oparte na silnej, nowoczesnej gospodarce to jest fundament. Tutaj, w Stalowej Woli, widać jak wiele nowoczesnej myśli technologicznej powstaje każdego dnia. W tym miejscu powstają pomysły, które podbijają cały świat –podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda.

W wystawie udział wzięło ponad 50 wybranych polskich firm, które dzięki przemyślanej wizji rozwoju i zdolności adaptacji do dynamicznych zmian od wielu lat z sukcesem wpisują się w krajobraz gospodarczy Polski.

CBJ sp. z o.o. zaprezentowało się ze zwycięskim produktem w postaci  innowacyjnych badań przemysłowych i środowiskowych.

Pan Prezydent Andrzej Duda odwiedzając Naszą ekspozycję przekazał wszystkim Pracownikom Spółki i ich Rodzinom serdeczne gratulacje oraz wręczył certyfikat udziału w projekcie PWG. Pan Prezydent RP znalazł także czas na chwilę rozmowy na temat profilu działalności CBJ.

 

Wycieczka dla dzieci pracowników CBJ sp. z o.o.

Centrum Badań Jakości sp. z o.o. 11 grudnia 2019r. gościło niezwykłą grupę zwiedzających w ramach wycieczki zorganizowanej dla dzieci pracowników. Celem wycieczki był polkowicki Oddział Laboratoryjny CBJ sp. z o.o.
Nasi goście mieli okazję zwiedzić Linię Automatycznego Przygotowania Prób i zapoznać się z ciągiem technologicznym pracowni. Największe wrażenie na dzieciach wywarły oczywiście nasze 4 roboty ABB oraz oprogramowanie i specjalistyczny sprzęt firmy „Herzog”. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem i pasją przyglądali się ich pracy. Mieli wiele spostrzeżeń i pytań, z którymi musieli zmierzyć się nasi pracownicy. Ogromne zainteresowanie wzbudził proces podawania robotom skał, które później „lądowały” w kruszarkach, moździerzach i w efekcie końcowym zamieniały się w pył oraz pastylki. Ciekawą lekcje geologii z elementami automatyki i maszynoznawstwa przeprowadził jeden z pracowników, który w oryginalny sposób przedstawił zasady działania poszczególnych urządzeń.  Dzięki naszym niezwykle kreatywnym i pomysłowym gościom linia automatyczna zamieniła się na godzinę w „Park Jurajski”, a roboty ABB w niebezpieczne dinozaury. Kolejnym etapem wycieczki była pracownia chemii klasycznej, która wzbudziła również dużo emocji. Bezpośrednio można było zobaczyć pracownie, sprzęt laboratoryjny oraz przyjrzeć się ciekawej pracy laborantów. Nie lada wyzwaniem było poprowadzenie lekcji chemii i fizyki dla uczestników, którzy jeszcze nie zetknęli się z tymi przedmiotami w szkole. Wymagało to kreatywności i niezwykłej pomysłowości. Wtajemniczono naszych małych „magików” w arkana chemii klasycznej porównując pracownie CBJ do szkoły Hogwart z Harrego Pottera. Duże wrażenie zrobił na dzieciach spektrometr na podczerwień „Leco” oraz spektrometr „ASA”, których pracę mieli okazje obserwować. Podczas wycieczki odbyła się niezwykła prezentacja alchemii w trakcie której przeprowadzono analizę metodą miareczkowania jodometrycznego. Był to prawdziwy pokaz chemii na najwyższym poziomie – w ruch poszły fiolki, kolby, roztwory, miarki itp. Pracownica laboratorium zwinnie operowała szkłem laboratoryjnym dodając do roztworu coraz to nowe odczynniki, które za każdym razem zmieniały jego kolor (od brązowego poprzez fioletowy, czarny, aż do przeźroczystej barwy). Oczywiście rozochocone dzieciaki rządne były wybuchów, dymów i kilometrów instalacji szklanych rurek, ale to nie Hogwart i musieliśmy zadbać nie tylko o ich wrażenia, ale również o ich bezpieczeństwo. Na zakończenie spotkania mili goście otrzymali drobne upominki i odwdzięczyli się naszym pracownikom gromkimi brawami i podziękowaniami.

Nowy Zakres Akredytacji CBJ sp. z o. o.

Z przyjemnością informujemy, że dzięki wielkiemu zaangażowaniu i profesjonalnej postawie Pracowników Centrum Badań Jakości w Lubinie, Spółka otrzymała Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 412 potwierdzający spełnienie wymagań nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – Ogólne wymagana dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących a także Zakres Akredytacji rozszerzony o nowe obszary badań i pobierania próbek.

Ocena kompetencji laboratoriów Spółki, która była prowadzona przez niezależnych auditorów Polskiego Centrum Akredytacji, ekspertów w zakresie pobierania próbek oraz badań środowiskowych i technologicznych, zakończyła się dużym sukcesem. Po raz pierwszy w historii Spółki podczas oceny PCA nie sformułowano niezgodności i spostrzeżeń.

Aktualny Zakres Akredytacji Nr AB 412 zawiera następujące dziedziny działalności:

Badania chemiczne i właściwości fizycznych:

 • materiałów górniczych i hutniczych przemysłu miedziowego,
 • wody, gleby, osadów, ścieków, powietrza,
 • pyłów, gazów odlotowych, odpadów, paliw stałych,
 • wody do spożycia przez ludzi, żywności i obiektów z obszaru żywności.

Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne):

 • środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – drgania, oświetlenie, mikroklimat, pole elektromagnetyczne, hałas, nielaserowe promieniowanie optyczne),
 • środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas),
 • gazy odlotowe.

Badania mikrobiologiczne i sensoryczne:

 • wody do spożycia, żywności i obiektów z obszaru żywności,
 • wody, osadów,

Pobieranie próbek do badań:

 • koncentratu miedzi,
 • wody, gleby, osadów, ścieków, powietrza, odpadów, pyłów, gazów odlotowych,
 • wody do spożycia przez ludzi.

Ponadto w wielu obszarach badawczych uzyskaliśmy tzw. „elastyczny” zakres akredytacji, który pozwala na szybkie reagowanie na Państwa potrzeby poprzez możliwość modyfikowania lub włączania dodatkowych metod do zakresu akredytacji bez konieczności każdorazowego informowania o tym fakcie Polskiego Centrum Akredytacji.

Nasze atuty to duża stabilna Spółka od wielu lat specjalizująca się w badaniach przemysłowych i środowiskowych, kompetentny personel o dużym doświadczeniu w wykonywaniu badań oraz pobieraniu próbek, wyposażenie pomiarowe i sprzęt laboratoryjny na najwyższym światowym poziomie. Jednocześnie akredytacja to potwierdzenie bezstronności, rzetelności i wiarygodności usług świadczonych przez nasze laboratoria.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną ofertą badań i pobierania próbek na naszej stronie internetowej tj. www.cbj.com.pl .