Zmieniamy się !

Z dumą ogłaszamy nowy rozdział w działalności Centrum Badań Jakości sp. z o.o.
Wprowadzamy nowe logo, ponieważ chcemy odświeżyć nasz wizerunek. Pomimo, że mamy sentyment do naszego starego znaku firmowego, jednak zdecydowaliśmy się go unowocześnić.
Nie jest to zmiana dla samej zmiany. Prawdę powiedziawszy, zmiany są nieuniknione i należy je zaakceptować, ale to nie jest wystarczający powód, aby przeprojektować logo naszej Spółki. Dobrym powodem do zmiany logo jest to, że nie spełnia ono już swojej funkcji i dlatego prostsza, bardziej charakterystyczna jego forma nabrała współczesnego wymiaru wizualnego.
Nasze pierwsze logo powstało wraz z powstaniem naszej Spółki w 1996 r. Na tamte czasy było charakterystyczne i barwne, w swojej formie sklasyfikowane jako układ brył geometrycznych kuli i stożka z literami tworzącymi figury geometryczne.

Umieszczanie go na innym kolorze niż biały lub z nieprawidłowo użytymi kolorami wyglądało nieestetycznie i nie kojarzyło się z jakością, którą mamy w nazwie Spółki oraz którą się kierujemy podczas świadczenia usług dla naszych klientów. Aby to zrekompensować musieliśmy opracować inne wersje, które sprawdziły się w różnych sytuacjach, niestety nie był to spójny wizerunek.
Pracujemy nad stworzeniem nowej, bardziej jednolitej identyfikacji wizualnej. A dzisiaj zaczynamy od logo, które wykorzystuje prostszą paletę kolorów oraz form, a także naszym zdaniem, jest bardziej wyrafinowane i odzwierciedla przynależność naszej Spółki do miejsca, w którym działamy, podkreślając tym samym przemysłowo-chemiczny charakter naszej organizacji.
Jest to ewolucja, a nie rewolucja.

Nie chcemy Was zanudzać przemyśleniami projektowymi nad nowym logo, naszą główną intencją jest poinformowanie Was o zmianie.
W ciągu najbliższych kilku miesięcy zobaczycie, że wszystkie inne elementy wizualne wokół Spółki Centrum Badań Jakości będą podążać w nowym kierunku: m.in. na naszych budynkach, samochodach, służbowych uniformach, na stronie internetowej, itp.
To wciąż my. Nadal jesteśmy Spółką CBJ w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., ale bardziej spójną i mamy nadzieję, bardziej rozpoznawalną. Nasze wartości pozostają niezmienne, a zmiana logo to krok ku jeszcze lepszej jakości obsługi naszych klientów.

Relacja z Festynu Rodzinnego.

W sobotę 30 września młodzi mieszkańcy Lubina wraz z rodzicami wzięli udział w festynie rodzinnym „Szczęśliwa i Bezpieczna Polska Rodzina”.
W ramach tego wydarzenia Spółka CBJ zorganizowała szereg atrakcji dla całych rodzin, ale przede wszystkim dla najmłodszych mieszkańców naszego regionu.
Dzieci wraz z rodzicami chętnie uczestniczyły w konkursach ekologicznych, w których uczyły się, że ich działania maja wpływ na środowisko, w którym żyją, a dbałość o planetę to zadanie dotyczące każdego z nas.
Dużym powodzeniem wśród uczestników cieszyła się Fotobudka, pokaz drona oraz Mobilne Laboratorium, gdzie nasi koledzy przeprowadzali m.in. analizę złota w złocie.
Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty chemiczne specjalnie zaprojektowane dla dzieci przez naszą koleżankę z Wydziału WKJ-4, aby pobudzić ich zainteresowanie nauką i umożliwić im eksplorację fascynującego świata chemii. Dla wielu chemiczne eksperymenty i zagadki stały się przygodą, która wciąga w fascynujący świat molekuł i reakcji chemicznych.
Pogoda dopisała, humory również, a całość imprezy zdecydowanie osłodziły cukierki i lizaki ufundowane przez Spółkę CBJ. Wszystkim laureatom konkursów oraz uczestnikom, którzy odwiedzili nasze stoisko gorąco dziękujemy!

Jesteśmy dumni!

Pracownica CBJ laureatką prestiżowych zawodów
Enea Ironman Gdynia 2023

W dniach 4-6 sierpnia br. w Gdyni odbyła się największa impreza triatlonowa w Polsce – Enea Ironman Gdynia 2023, będąca częścią globalnej serii Ironman.

Z przyjemnością dzielimy się informacją, że nasza Koleżanka Joanna Szczurowska
z Wydziału Badań Jakości WBJ-1 wywalczyła II miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Tak Joanna opowiada o biegu:

– To był nasz debiut na pełnym dystansie więc na początku informacja o odwołaniu pływania trochę nas zasmuciła. Jednak decyzja organizatorów była dla nas w pełni zrozumiała. Mimo okrojonej formuły i trudnych warunków na trasie rowerowej sam start dostarczył nam wielu emocji i wzruszeń. 182 km roweru + maraton (42 km biegu) pokonaliśmy w 11godz. i 31 minut. To szybciej niż sobie zakładałam. Pokonanie dystansu pełnego było moim marzeniem oraz zwieńczeniem kilku lat naszych treningów i przygotowań. O wiele łatwiej było przygotować na taki wyczyn ciało niż głowę; to wiele godzin nieustającego wysiłku (…)

– Przekroczenie mety i usłyszenie legendarnych słów „You are an Ironman!!!” to była absolutna euforia i wielka radość. (…) Oczywiście za rok obowiązkowa powtórka, bo mamy przecież do odrobienia ten dystans, razem z pływaniem.

W dniu 6 września 2023 r. członkowie Zarządu CBJ sp. z o.o. osobiście pogratulowali Pani Joannie osiągniętego sukcesu.

– Fakt, że jest Pani Pracownikiem naszej firmy to powód do dumy i uznania. To także ogromny zaszczyt dla Zarządu firmy kierującego pracami Zespołu, którego jest Pani ważną częścią. Wpływa Pani swoją postawą na Kolegów i Koleżanki naszego Zespołu, za co dziękujemy.

Joasiu – You are an Ironman !!!

Ogromne gratulacje!

20 lat akredytacji Laboratoriów CBJ sp. z o.o.

Od utworzenia Centrum Badań Jakości jednym z celów strategicznych Spółki było uzyskanie przez laboratoria akredytacji na wykonywanie usług badań i pobierania próbek, przede wszystkim w obszarach regulowanych prawnie a także w obszarach ważnych dla naszego kluczowego Klienta KGHM Polska Miedź S.A.
Pierwszą akredytację otrzymaliśmy już 13 stycznia 2003 r. i obejmowała ona 16 metod badawczych.
W dalszych latach rozszerzaliśmy zakres akredytowanych metod badawczych oraz wdrożyliśmy zasady zarządzania tzw. „elastycznym zakresem akredytacji”.


W okresie 26 lat funkcjonowania CBJ sp. z o.o. staliśmy się jednym z największych, akredytowanych laboratoriów badawczych w Polsce, posiadających kadrę ekspertów w dziedzinach badań/ pomiarów pobierania próbek oraz nowoczesne, światowej klasy wyposażenie.


Laboratoria CBJ sp. z o.o. posiadają bardzo szeroki zakres akredytowanych badań i pomiarów, łącznie z pobieraniem próbek. W ofercie dla klientów znajdują się badania fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne, sensoryczne oraz pobieranie próbek różnorodnych obiektów między innymi materiałów przemysłu miedziowego w tym koncentratu miedzi, wody, ścieków, gleby, osadów, odpadów, gazów odlotowych, powietrza, żywności. Wykonujemy akredytowane badania dotyczące inżynierii środowiska między innymi pomiary hałasu, drgań, oświetlenia, mikroklimatu, pola elektromagnetycznego, nielaserowego promieniowania optycznego.
Wciąż rozszerzamy zakres akredytowanej działalności między innymi w ubiegłym roku laboratorium Wydziału Kontroli Jakości WKJ-4 w Lubinie wdrożyło oraz poddało akredytacji, jako pierwsze laboratorium w Polsce, metodę badania stężenia spalin emitowanych z silników Diesla mierzonych jako węgiel elementarny w powietrzu i próbkach powietrza pobranych na filtry w środowisku pracy metodą termo-optyczną z detekcją FID.

– Opracowanie i akredytowanie badań węgla elementarnego w środowisku pracy było możliwe dzięki współpracy CBJ sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A., Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Politechniki Wrocławskiej i jest jednym z elementów wdrażania nowoczesnych metod monitorowania środowiska pracy na stanowiskach zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych w KGHM – stwierdził Artur Perliński – Prezes Zarządu CBJ sp. z o.o.

Spółka posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02. Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412 wydanie 29 z dnia 16.12.2022 r., będący załącznikiem do certyfikatu, zawiera ponad 5000 metod badawczych w tym 94 % w zakresie elastycznym.

– Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom za wieloletnie zaangażowanie w proces utrzymywania i rozszerzania zakresu akredytacji w CBJ sp. z o.o. Pozytywne wyniki audytu akredytacyjnego kolejny raz potwierdziły mocne strony funkcjonującego w CBJ sp. z o.o. systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Uzyskaliśmy także rekomendację do przedłużenia akredytacji na kolejny, 6 cykl, który będzie trwał do 12.01.2027 r. – powiedziała Katarzyna Rajczakowska – Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania CBJ sp. z o.o.

Zarząd CBJ sp. z o.o. dziękuje wszystkim pracownikom Spółki za bardzo dobre wyniki audytu akredytacyjnego Polskiego Centrum Akredytacji i życzy kolejnych 20 lat pozytywnych ocen oraz doskonalenia systemu zarządzania Spółki i rozwoju nowoczesnych metod badawczych.

CBJ jako pierwsze laboratorium w Polsce oznacza węgiel elementarny w spalinach silnika Diesla

Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Lubinie spełnia wszystkie wymagania prawne w zakresie oznaczania czynnika rakotwórczego jakim są spaliny silników Diesla. W dniu 16.12.2022 r. laboratoria Spółki uzyskały akredytację w obszarze pobierania próbek oraz badania stężenia/zawartości spalin emitowanych z silników Diesla mierzonych jako węgiel elementarny (EC) metodą termiczno-optyczną z detekcją FID.
Podczas prac wdrożeniowych metody pobierania i oznaczania węgla elementarnego w środowisku pracy specjaliści z Centrum Badań Jakości sp. z o. o. współpracowali z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy w Warszawie (CIOP-PIB) oraz Politechniką Wrocławską.


Rozporządzenie Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. (Dz.U z 2021 r., poz.325), zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, wprowadza nowe podejście do wyrażania narażenia na spaliny emitowane z silników Diesla. Od dnia 20.02.2023 r. ma ono być mierzone jako zawartość węgla elementarnego w spalinach silnika Diesla z najwyższym dopuszczalnym stężeniem ustalonym na 0,05 mg/m3. Jednocześnie spaliny silnika Diesla zostały zakwalifikowane jako czynnik rakotwórczy, co generuje obowiązek przedstawiania sprawozdania o czynnikach rakotwórczych do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowego Inspektoratu Sanitarnego.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.


Centrum Badań Jakości sp. z o.o. jako pierwsze laboratorium w Polsce spełniło wymagania prawne w zakresie badań ww. czynnika rakotwórczego, w tym wymagania akredytacyjne, które gwarantują bezstronność i poufność w zakresie wszystkich informacji dotyczących realizacji działalności dotyczącej badań środowiska pracy. Mamy nadzieję, że staniemy się Państwa partnerem w zakresie badań narażenia pracowników na spaliny emitowane z silników Diesla.
Pełna oferta badań, pomiarów, pobierania próbek świadczonych przez laboratoria CBJ sp. z. o.o. znajduje się w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412 na stronie internetowej www.cbj.com.pl.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług oraz do kontaktu z naszymi specjalistami!


tel. +48 76 746 99 00
tel. +48 76 748 04 92
tel. +48 76 748 04 94
tel. +48 697 673 697 (w przypadku pobierania próbek we własnym zakresie)
e-mail: cbj_sek@cbj.kghm.pl

Mobilne Laboratorium Środowiskowe – z lotu ptaka i na kółkach!

Analizy próbek powietrza, gleb i wód powierzchniowych jakich jeszcze nie było – Centrum Badań Jakości oddaje do użytku Mobilne Centrum Laboratoryjne, które do pomiarów będzie używać m.in. dronów. Inwestycja w specjalistyczne auto to jeden z elementów realizowanej w Spółce strategii, która kładzie szczególny nacisk na rozwiązania proekologiczne.

„Mobilne Laboratorium Środowiskowe” to jedyny tego typu sprzęt na Dolnym Śląsku. Będzie pomagać w diagnozowaniu jakości powietrza, wód czy badaniu gleby. Na te ostatnie analizy, specjalistycznym urządzeniom wystarczą minuty. Auto będzie zintegrowane oprócz specjalistycznego sprzętu diagnostycznego również z dronem, tak by w razie zagrożenia można było bezpiecznie pobierać próbki powietrza z terenów zanieczyszczonych.

MLŚ pomoże ochraniać środowisko

Badania i pomiary w specjalistycznym pojeździe Centrum Badań Jakości będą realizowane
w obszarach ochrony środowiska i technologii przemysłowej, także jako narzędzie do inspekcji obiektów do których dostęp jest utrudniony lub niebezpieczny. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom MLŚ umożliwi m.in. dokumentowanie szkód górniczych w obiektach przemysłowych czy inwentaryzację hałd wydobytej rudy miedzi. Drony pozwolą na przestrzenne modelowanie budynków i obiektów w technologii 3D.

W Centrum będą wykonywane także badania wód powierzchniowych czy basenowych. Dzięki Mobilnemu Laboratorium przenośne urządzenia będą wykorzystywane do monitorowania, czy wykrywania ubocznych produktów chlorowania wody, albo oceny jakości powietrza oraz analizy odpadów paleniskowych w gospodarstwach domowych..

MLŚ dla jakości powietrza w regionie

Mobilne Centrum Laboratoryjne pozwala też na poglądowe analizy jakości powietrza. Zainstalowany w pojeździe sprzęt pozwala pobierać próbki i poddawać je wstępnym badaniom. Już taka pierwsza daje wiarygodne informacje na temat ewentualnego zagrożenia występującego we wskazanym miejscu.

Bazą dla Mobilnego Laboratorium Środowiskowego jest hybrydowy bus z wykonaną specjalnie dla CBJ zabudową przestrzeni ładunkowej. Na wyposażeniu samochodu znajdują się wysokospecjalistyczne i innowacyjne urządzenia w tym mi.in.: zestaw dronowy z kamerą wysokiej rozdzielczości oraz innowacyjnym systemem badania zanieczyszczeń powietrza, przenośny chromatograf gazowy, spektrometr oraz skaner gleby. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu – Mobilne Laboratorium Środowiskowe.