Sadzimy drzewa – jesteśmy eko

Zbliżające się „Święto Drzewa” to nie tylko akcja sadzenia drzew 10 października. To wiele różnorodnych działań, przygotowanych i prowadzonych przez wiele dni, a nawet miesięcy przez Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Lubinie na terenie Zagłębia Miedziowego.

Program Święto Drzewa rekomendowany był przez Ministerstwo Środowiska jako dobra praktyka edukacji dla rozwoju zrównoważonego na konferencji klimatycznej COP14 i COP19 oraz przez Instytut Spraw Obywatelskich w „Inspiratorze obywatelskim” jako przykład dobrych praktyk w dziedzinie nieformalnej edukacji obywatelskiej.

Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi, poparta konkretnymi działaniami – sadzeniem i ochroną drzew. Wspólne sadzenie drzew, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatu.

Sadzenie drzew nie tylko jest zajęciem pożytecznym, ale również przyjemnym, o długotrwałych efektach. Chęć pozostawienia po sobie trwałego śladu w postaci rosnącego przez wieki drzewa przyświecała wielu postaciom historycznym, które zostały upamiętnione w ten właśnie sposób.

CBJ sp. z o.o. dołączyła do grona partnerów Uczelni Jana Wyżykowskiego

Centrum Badań Jakości to kolejna spółki w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź, która dołączyła do grona partnerów Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Uczelnia Jana Wyżykowskiego podejmuje wspólne działania z biznesem na rzecz przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy . Poprzez zawarte umowy o wzajemnej współpracy w praktyczny sposób rozpropagowujemy zasadę transferu wiedzy pomiędzy uczelnią a największymi przedsiębiorstwami w regionie.

Tylko w ciągu ostatniego roku porozumienie partnerskie podpisaliśmy z KGHM Polska Miedź S.A. Wspólnie na kierunku Górnictwo i geologia poprowadzimy kształcenie dualne – przyznaje Rektor dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW . – Naszym partnerem na kierunkach inżynierskich  jest także firma Bosch Rexroth, KGHM Metraco oraz Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa. Teraz do grona partnerów Uczelni Jana Wyżykowskiego przystępują jeszcze dwa, ważne podmioty znajdujące się w grupie kapitałowej miedziowego holdingu – MERCUS oraz CBJ – dodaje rektor UJW. – Wszystkie zawarte umowy partnerskie oznaczają obustronne korzyści. My kształcimy poszukiwanych specjalistów, firmy tworzą nowe miejsca pracy z myślą o zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry – podsumowuje dr Kierzyk.

– Uczelnia Jana Wyżykowskiego jest uczelnią regionalną, to dodatkowy atut zwłaszcza dla tych, którzy chcą uzupełnić wykształcenie zyskując na przykład stopień magistra na kierunku Zarządzanie – mówi Wacław Szetelnicki, prezes zarządu CBJ.Jest to bardzo modny i zawsze przydatny kierunek zwłaszcza dla tych, którzy chcą w przyszłości pełnić funkcje kierownicze. Z naszej strony liczymy na to, że absolwenci Uczelni Jana Wyżykowskiego trafią między innymi do nas i zasilą szeregi spółki. Stawiamy bowiem zawsze na kompetencję i kwalifikacje naszych pracowników. Porozumienie z  CBJ podobnie jak z innymi podmiotami  z grupy kapitałowej KGHM przewiduje współpracę w zakresie kształcenia, organizacji staży, praktyk zawodowych. Ustalanie tematów prac dyplomowych dla studentów i absolwentów UJW. Umowa umożliwi również realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowo-innowacyjnych oraz doprowadzi do udoskonalania procesu kształcenia studentów Uczelni celem wzrostu potencjału kapitału ludzkiego i kompetencji absolwentów na rynku pracy.

Dokumenty o współpracy zostały podpisana w siedzibie Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach – ze strony spółki CBJ umowę podpisali: Wacław Szetelnicki, prezes zarządu CBJ, Jarosław Jędrysek, wiceprezes zarządu CBJ oraz gospodarz uczelni, Rektor UJW dr Tadeusz Kierzyk.

Źródło: http://ujw.pl

Video-relacja z podpisania porozumienia.

Prezes KGHM Marcin Chludziński – o nowych projektach w CBJ

Nowym sprzętem – umożliwiającym m.in. skanowanie próbek minerałów i gwarantującym jeszcze bardziej precyzyjne określanie ich składu pochwaliło się Centrum Badań Jakości – spółka należąca do Grupy Kapitałowej KGHM.

Możliwości, jakie niesie wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych w działalności KGHM, a także stan istniejących inwestycji prezentowali pracownicy Pracowni Mineralogicznej. Laboratorium wyposażone jest w skaningowy mikroskop elektronowy MLA FEG 650. 

– Z pomocą robotów szybko, precyzyjnie i ekologicznie określamy zawartość miedzi i srebra. Rozmawiamy o kolejnych projektach badawczych  – podkreślił Prezes Zarządu KGHM, Marcin Chludziński.

Pracownia, która mieści się w polkowickim Oddziale CBJ, konsekwentnie wprowadza innowacyjne rozwiązania. Jednym z nich jest podwyższenie poziomu technicznego automatycznej linii do przygotowywania próbek technologicznych i geologicznych w tamtejszym laboratorium przemysłowym.  

– To jedna z naszych kluczowych inwestycji, a jej priorytetem jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania procesów technologicznych wydobycia i przeróbki rudy miedzi przez Oddziały Polskiej Miedzi. Dzięki zmianom wyniki, na które kiedyś czekało się kilka dni, teraz dostarczane są  zaledwie w kilka godzin   – powiedział Wacław Szetelnicki Prezes Zarządu CBJ sp. z o.o.

CBJ ma w swoim wyposażeniu także m.in. skaner AgroCares służący do badania żyzności gleby. Jego zaletą jest wykonywanie badań bezpośrednio u klienta. Procedura zajmuje zaledwie 15 minut.

Zintegrowany System Zarządzania, posiadane certyfikaty oraz wysoki poziom świadczonych usług spowodowały, że Centrum Badań Jakości znalazło się w gronie laureatów Polskiej Wystawy Gospodarczej „Od COP do Gospodarki 4.0” organizowanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

Oferta Specjalna : badanie żyzności gleby w ok. 15 minut

Szanowni Państwo

Laboratoria CBJ sp. z o.o. oferują innowacyjny produkt jakim jest pobieranie i badanie żyzności gleby nowoczesnym skanerem do analizy gleb.

Z a p r a s z a m y :

 • jednostki samorządów terytorialnych, gmin, urzędów
 • rolników, przedsiębiorstwa rolne oraz leśne
 • właścicieli działek oraz przydomowych ogródków i pasów zieleni
 • gospodarstwa agroturystyczne, producentów żywności ekologicznej i BIO
 • hodowców zwierząt i plantatorów
 • jednostki badawczo-rozwojowe oraz organizacje o charakterze ekologicznym.

Dlaczego warto badać glebę – korzyści dla klienta:

 • bogatsze i ekologiczniejsze plony
 • oszczędność nawozów i kosztów ich zakupu
 • mniejsze zanieczyszczenie środowiska
 • wyeliminowanie większości chorób roślin
 • prawidłowy i oczekiwany wzrost roślin ozdobnych, w tym trawników
 • rzeczywiste zapotrzebowanie na składniki odżywcze podawane w kg
 • możliwość sporządzenia odpowiedniej mieszanki nawozu zaspokajającego potrzeby gleby i roślin.

Warto pamiętać, że:

WIELKOŚĆ PLONU, PRAWIDŁOWY WZROST I KONDYCJA ROŚLIN  WIELOLETNICH I JEDNOROCZNYCH
W 60 % JEST UZALEŻNIONA OD ŻYZNOŚCI GLEBY

POBIERANIE I BADANIE ODBYWA SIĘ BEZPOŚREDNIO U KLIENTA – NA POLU, DZIAŁCE, NA POSESJI I TRWA OKOŁO 15 MIN.

Badane parametry:

 • pH (odpowiada za właściwe pobieranie składników odżywczych przez rośliny)
 • materia organiczna (wskazuje poziom składników odżywczych i zdolność zatrzymywania wody w glebie, zagęszcza jej strukturę i zapobiega erozji)
 • azot całkowity (zapewnia szybki wzrost roślin i wysoka jakość roślin)
 • Fosfor całkowity (wspomaga ukorzenianie, odporność na mrozy i stymuluje krzewienie)
 • potas wymienny (odpowiada za jakość plonów – kształt, kolor i wielkość)
 • zawartość frakcji ilastych (określa ciężkość i plastyczność gleby oraz jej przepuszczalność)
 • pojemność wymiany kationów (stanowi bufor przed zakwaszeniem gleby i wpływa na zdolność gleby do zatrzymywania w niej składników odżywczych )

Żyzność Gleby  –  powinna być monitorowana na bieżąco – przed, podczas i po zakończeniu wegetacji roślin

                                                      – TO WIĘKSZE PLONY, MNIEJSZE NAKŁADY I WIĘKSZA SATYSFAKCJA!

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

oferta: pobieranie i badanie żyzności gleby PDF

Wdrożenie systemu eKancelaria w CBJ sp. z o.o.

Z dniem 1 lipca 2020 r. Centrum Badań Jakości sp. z o.o. jako pierwsza ze Spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dołączyła do grona użytkowników systemu       e-Kancelaria

Dzięki systemowi e-Kancelaria informacje są lepiej zabezpieczone i możliwa jest większa kontrola nad ich przepływem.

Praca w systemie pozwala na sprawną weryfikację, m.in. na jakim etapie jest obecnie rozpatrywany dokument elektroniczny. Jest to niezwykle przydatne narzędzie szczególnie dla firm, które posiadają rozproszoną strukturę organizacyjną i lokalizacyjną.

– Istnieje jedno miejsce zarządzania korespondencją bez względu na to z ilu źródeł wpływają dokumenty do organizacji. Elektroniczna Kancelaria pozwala na automatyczne określenie atrybutów dokumentu, przyspieszając proces rejestracji, ma na celu również usprawnienie procesu zarządzania firmą, oszczędność czasu i wzrost efektywności – podkreślił Wacław Szetelnicki,Prezes Zarządu CBJ sp. z o.o. w Lubinie.

Dodatkowym atutem nowoczesnego systemu jest możliwość utworzenia centralnego rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz jego dokładne raportowanie.

Korzystanie z e-kancelarii stanowi atrybut kreujący Nas jako firmę przyjazną środowisku naturalnemu .

#GaszynChallenge

Centrum Badań Jakości sp. z o.o. przyłączyło się do akcji #GaszynChallenge w ramach pomocy dla Olusia Lewandowskiego z Czarnej Wody chorego na SMA.

 Nominacje otrzymali od Zakładów Wzbogacania Rud  Akcja odbyła się na trzech Wydziałach Spółki oraz w Biurze Zarządu.

Do #GaszynChallenge nominowani zostali: 

– HM Legnica 

– KGHM Metraco S.A.

– Energetyka Sp. z o.o.

Dwie godziny dla rodziny

 

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Badań Jakości sp. z o.o. już  po raz drugi dołącza do akcji „Dwie Godziny dla Rodziny”, organizowanej od dziewięciu lat przez Instytut Humanites.

Akcja „Dwie Godziny dla Rodziny” jest ruchem społecznym na rzecz głębokich relacji z bliskimi w ujęciu międzypokoleniowym. Zachęca, aby być razem, a nie obok siebie. Kluczową datą Akcji, w której uczestniczą setki pracodawców z Polski oraz kilkunastu innych krajów świata jest  15 maja, Międzynarodowy Dzień Rodzin.  W ramach akcji  pracownicy Spółki  w wybranym dniu do 30 czerwca 2020 roku  będą  mieli możliwość  wyjścia z pracy o dwie godziny wcześniej, by poświęcić ten czas swoim najbliższym.

Funkcjonujemy w dynamicznym, zmieniającym się świecie. W obliczu ostatnich wydarzeń musimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości, opartej na codziennej pracy zdalnej, nowym rytmie dnia. Obecna sytuacja może okazać się zbawieniem lub zagrożeniem dla naszych relacji z rodziną. Będzie niewątpliwie weryfikować ich jakość i trwałość. Postarajmy się jednak postrzegać najbliższe dni jako szansę na zbudowanie lepszych więzi. Opartych na solidniejszych fundamentach.

W planach na ten rok nasza firma uwzględniła kolejny udział w Globalnym Ruchu Społecznym na rzecz bliskości, zainicjowanym przez Instytut Humanites przeszło dziewięć lat temu, o symbolicznej nazwie „Dwie Godziny dla Rodziny”.

Tradycyjnie finałem kampanii #2h4family był 15 maja, czyli Międzynarodowy Dzień Rodzin.  Tego dnia spędzaliśmy/planowaliśmy spędzić wolne popołudnie na wspólnych aktywnościach z rodziną i przyjaciółmi. W sytuacji, z którą przyszło nam się aktualnie zmierzyć, udział naszej firmy w kampanii ma nadal głęboki sens, jednak przy nieco zmienionej formule.

Wyzwanie, które przed nami dziś stoi to coś więcej niż tylko przeciwdziałanie kryzysowi relacji międzyludzkich, dbałość o dobrą rozmowę i czas dla rodziny.
W obliczu konieczności pozostania wielu z nas w izolacji, w swoich domach, może wielu z nas towarzyszyć niepokój, konieczne jest otworzenie się na potrzeby drugiego człowieka dużo bardziej niż dotychczas.  Istotą Akcji jest bliskość i uważność na naszch najbliższych. Dlatego też Instytut Humanites, organizator Ruch Dwie Godziny dla Rodziny proponuje w tym roku poszerzenie kontekstu Rodziny i szersze spojrzenie na ludzi wokół nas w pracy, w sąsiedztwie – jako swego rodzaju członków naszej rodziny. Bądźmy dla innych oparciem w trudnych chwilach. Zastanówmy się, kto może potrzebować naszej uwagi i wsparcia w sensie dosłownym, ale także czysto ludzkim, uśmiechu, życzliwego telefonu. Wiele osób będzie liczyć na naszą obecność, dobre słowo, pocieszenie, pomoc w domowych czynnościach. Realizujmy zatem tegoroczne cele kampanii poszerzając przekaz niesiony przez Dwie Godziny dla Rodziny na Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA.

W tym roku uwzględniając fakt, że wiele osób pracuje zdalnie z domu oraz  rozumiejąc wyzwania gospodarcze stojące przed pracodawcami mamy poczucie, że skrócenie dnia pracy o symboliczne dwie godziny w dniu 15 maja (Międzynarodowy Dzień Rodzin) nie jest w tym roku adekwatne do sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy. Jednocześnie, pozostają w mocy wszystkie kluczowe założenia Akcji mające na celu inspirowanie do dobrych rozmów i wartościowego spędzania czasu z bliskimi. Szczególnie, że motywem przewodnim w tym roku jest hasło „Pokoleniowy Klub Filmowy”. Wierzymy, że dobry, ponadczasowy film może nas w tych dniach połączyć, dodać otuchy, wnieść odrobinę uśmiechu i potrzebnego nam wszystkim wytchnienia.

Nadchodzące dni będą dla nas sprawdzianem z tego jak reagujemy na zmiany. Rytm dnia, do którego przywykliśmy będzie wymagał modyfikacji. Dokonajmy tego tak, aby znaleźć czas na drobne codzienne przyjemności. Nowe rytuały mogą okazać się pomocne w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości wszystkim domownikom. Warto omówić je przy wspólnym stole w taki sposób, aby każdy miał okazję czuć się częścią domowego teamu. Zachęcamy również do skorzystania z inspiracji Instytutu Humanites, przygotowanych w ramach #2h4family na ten rok.

Tegoroczny motyw przewodni #2h4family, to „Pokoleniowy Klub Filmowy”, daje dużo możliwości na realizację idei kampanii w przestrzeni domowej. Możecie na przykład:

·         Stworzyć rodzinną, pokoleniową listę filmów wszechczasów (Inspiracje do Pokoleniowego Klubu Filmowego również na stronach Instutut Humanites https://www.facebook.com/fundacjahumanites/).

·         Mogą to być filmy rysunkowe, fabularne. Warto może sięgnąć po zapomniane filmy  ze starego kina. Sięgniecie po różne filmy może być tym łatwiejsze, że ze względu na obecną sytuację wszystkie platformy filmowe oferują dużą dostępność tytułów i znoszą ograniczenia z dostępem.

·          Zorganizować domowy maraton filmów;

·         Pobawić się w kalambury o tematyce filmowej;

·         Obejrzeć wspólnie filmy z najważniejszych rodzinnych wydarzeń,

·         Porozmawiać o tym, w jaki sposób ogląda się teraz filmy i na jakich nośnikach robi się to najchętniej. O tym, jak to się robiło kiedyś i jak często.

·         Zagrać wspólnie w Pokoleniową grę ASK ME, przygotowaną przez Instytut Humanites.

Każdy ma własny klucz do bliskości. Jesteśmy przekonani, że go odnajdziecie i spędzicie wspólnie niezapomniane chwile. Twórzcie własne rytuały bliskości najczęściej, jak tylko to możliwe. Wierzymy, że od każdego z nas zależy ile koloru dodamy do naszej być może trochę szarej i monotonnej rzeczywistości.

Zapraszamy do szerzenia idei Globalnego Ruchu Społecznego Humanites Dwie Godziny dla Rodziny – Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA. Inspirujmy innych swoim przykładem. Podzielcie się z nami najlepszym pytaniem lub usłyszaną historią, a może nawet zdjęciem. Oznaczcie je #2h4family. Przyłączmy się do wielkiej zmiany społecznej i okażmy międzyludzką solidarność w globalnej wiosce, którą wspólnie tworzymy.

Życzę Państwu i Państwa Rodzinom miłego spędzenia wspólnych i niezapomnianych chwil.

W imieniu Zarządu CBJ sp.  z o.o.

Wacław Szetelnicki

CBJ wspomaga sprzętem legnicki szpital

Lubińska spółka Centrum Badań Jakości nieodpłatnie udostępniła swój sprzęt laboratoryjny szpitalowi w Legnicy. To kolejne działanie Grupy Kapitałowej KGHM wspierające służby medyczne w walce z koronawirusem.

Przekazany sprzęt posłuży do badań próbek na obecność wirusa COVID19.

Specjalistyczne urządzenia: wirówka MiniSpin oraz komplety końcówek pipet automatycznych 0,2 – 200 µl, DNA free z filtrem trafiły do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

– Nasze laboratoria posiadają wysokiej jakości sprzęt, który w tym momencie jest tak potrzebny placówkom służby zdrowia. Dlatego decyzja zapadła szybko i sprzęt już jest w dyspozycji szpitala – podkreślił  Wacław Szetelnicki, prezes zarządu CBJ w Lubinie.

Udostępniona szpitalowi wirówka laboratoryjna umożliwia sprawne wykonywanie testów. Urządzenie, którego bęben jest wprawiany w bardzo szybki ruch obrotowy, błyskawicznie rozdziela cząstki o różnej gęstości dając szybkie rezultaty badań.

 

            

Nowy Zakres Akredytacji Laboratoriów CBJ sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku pozytywnej oceny Polskiego Centrum Akredytacji, która odbyła się w dniu 07.03.2020 r. uzyskaliśmy nowy Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412 wydanie 26.  Auditor techniczny PCA stwierdził, że Laboratoria CBJ sp. z o.o. spełniają wymagania określone w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz potwierdził kompetencje laboratoriów w obszarze wnioskowanego uaktualnienia zakresu akredytacji.

Zmiany w zakresie akredytacji zostały wprowadzone w wyniku dostosowywania się laboratoriów CBJ sp. z o.o. do wymagań prawnych i dotyczą badań chemicznych wody i ścieków w szczególności:

 • oznaczania biochemicznego zapotrzebowania tlenu BZT5 metodą optyczną w oparciu o nowe wydanie normy badawczej PN-EN ISO 5815-1:2019-12;
 • oznaczania rozpuszczonego tlenu metodą optyczną na podstawie normy ISO 17289:2014.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług badawczych, która znajduje się na stronie internetowej www.cbj.com.pl.